Αεροδρόμιο: Μπορούμε ακόμη καλύτερα


Ο Διεθνής Αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει προσδώσει κύρος στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, που μας κάνει περήφανους, καθώς δίνει μια δυναμική εικόνα της Ελλάδας στους ξένους που μας επισκέπτονται. Επιπλέον, έχει δώσει τη δυνατότητα για ανάπτυξη της περιοχής των Μεσογείων, καθώς έχει συνδεθεί και με άλλα μεγάλα έργα (Αττική Οδός, Προαστιακός Σιδηρόδρομος κ.α.) και έχει φέρει τις γύρω περιοχές πολύ κοντά στην Αθήνα. Παρόλ’ αυτά, όπως κάθε μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο, αν δεν ληφθούν προληπτικά μέτρα, μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον με δύο κυρίως τρόπους: την αέρια ρύπανση και την ηχορύπανση. Καθώς η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων μας, δεν μπορούμε να μείνουμε ανεπηρέαστοι, ούτε να σταθούμε άπραγοι μπροστά σε αυτά τα δεδομένα. Πρέπει με αίσθημα ευθύνης και με εφόδιο την επιστημονική γνώση να αντιμετωπίσουμε τα ενδεχόμενα προβλήματα.

• Το πρώτο βήμα είναι η εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης στους όμορους Δήμους. Ήδη γύρω από το αεροδρόμιο έχει στηθεί ένα Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα (ΔΠΠΑ) από το 1998 καθώς και σταθμοί παρακολούθησης θορύβου. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την καθημερινή μέτρηση των ρύπων και του θορύβου πρέπει τώρα να μελετηθούν και να αξιολογηθούν από ειδικούς επιστήμονες ώστε να ληφθούν τα σωστά μέτρα.

• Η ηχορύπανση μπορεί επίσης να μειωθεί με την επέκταση της χρήσης εκείνων των αεροδιαδρόμων που βρίσκονται κοντά σε μη κατοικημένες περιοχές και με την ελαχιστοποίηση των νυχτερινών πτήσεωνόσο αυτό είναι δυνατόν.

• Εκτός από την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών ρύπανσης θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τηνπεριβαλλοντική ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση και των επισκεπτών και των κατοίκων των Μεσογείων, αλλά και του προσωπικού και των εταιριών που απασχολούνται στους χώρους του αεροδρομίου. Σκόπιμη είναι η διεξαγωγή σεμιναρίων και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Επιπλέον, οι χώροι του αεροδρομίου είναι οι καταλληλότεροι για να γίνει μια συστηματική προσπάθεια προώθησης της ιδέας της ανακύκλωσης, με την εγκατάσταση ειδικών κάδων για κάθε είδους απορρίμματα.

• Παράλληλα, η δεντροφύτευση και η σωστή συντήρηση του πρασίνου της περιοχής θα βοηθήσουν και στην αισθητική αλλά και στην ουσιαστική βελτίωση της εικόνας του αεροδρομίου.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη συστηματική και συνεχή μελέτη της περιοχής από ειδικούς επιστήμονες, θα αφαιρέσουν κάθε αγκάθι από τη λειτουργία του αεροδρομίου. Είναι βέβαιο ότι τότε ο διεθνής αερολιμένας θα αποτελέσει για όλους μας αυτό που επιθυμούμε: ένα πραγματικό στολίδι με θετικές μόνο επιδράσεις στην ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας γενικότερα.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός