Συνάντηση Κασσαβού με μηχανικούς για τα τεχνικά θέματα των Αχαρνών

Συνάντηση με μηχανικούς των Αχαρνών, με σκοπό να ακούσει τις απόψεις τους, ενόψει της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), είχε ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός. Κατά την συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε ο μηχανικός και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Μπάμπης Ζάχαρης, συζητήθηκαν όλα τα τεχνικά θέματα των Αχαρνών.
Ειδικά για το ΓΠΣ επισημάνθηκε ότι έπρεπε να έχει αρχίσει η διαδικασία αναθεώρησής του από το 2009, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που έχουν προκύψει με τις χρήσεις γης. Για τα αντιπλημμυρικά τέθηκε το ζήτημα της επικαιροποίησης των μελετών, αλλά και της αναζήτησης χρηματοδοτικού προγράμματος. Ειδική αναφορά έγινε στο θέμα της διευθέτησης των ρεμάτων, ιδιαίτερα στα σημεία που εφάπτονται στο σχέδιο πόλης.
Τονίστηκε ακόμη η ανάγκη να γίνει επανέλεγχος, για λόγους ασφαλείας, όλων των γεφυριών που εξασφαλίζουν τη διάβαση των ρεμάτων. Συζητήθηκε επίσης η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Πολεοδομικού Γραφείου των Αχαρνών, ενόψει της εφαρμογής του Σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω Γραφείο περνάει στην εποπτεία του Δήμου. Ειδικά για το θέμα αυτό, επισημάνθηκε η ανάγκη να ενισχυθεί με προσωπικό και να γίνει αναδιοργάνωση της λειτουργίας του με προώθηση της μηχανογράφησης που θα περιορίσει, στο ελάχιστο, την γραφειοκρατική διαδικασία. Τέλος εκφράστηκε η ανησυχία για την ένταξη έργων στο Δ ΕΣΠΑ και συμφωνήθηκε να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με το μείζον αυτό θέμα.

ΛΕΖΑΝΤΑ

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι πολιτικοί μηχανικοί Γιάννης Γρηγορόπουλος και Δημήτρης Ζαβιτσάνος, ο μηχανολόγος Δημήτρης Ορσόπουλος και ο γεωλόγος Βαγγέλης Σαγανάς.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός