Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα : «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση»

Φωτογραφία αρχείου
Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα : «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση», που πραγματοποιήθηκε από τις 3 -5 Νοεμβρίου στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας, έλαβε μέρος ο Περιβαλλοντολόγος και Υποψήφιος Βουλευτής Αττικής κ. Γιάννης Κασσαβός. Συνδιοργανωτές ήταν η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδα (ΓΣΕΕ) και το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ).
«Επίκαιρο και ενδιαφέρον το Συνέδριο για την Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη»
Όπως ανέφερε ο κ. Γιάννης Κασσαβός, τα θέματα του συνεδρίου ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και επίκαιρα καθώς:
Υπογράμμισαν τον ρόλο και την δυναμική της Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας και Αρμοδιότητας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης.
Ανέδειξαν ως κοινό πεδίο συνεργασίας την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, των οργανισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των ΜΚΟ.
Παρουσίασαν νέα εργαλεία για την αναπτυξιακή σχέση των τοπικών κοινωνιών, της αυτοδιοίκησης, των εργαζόμενων, των ανέργων, και των εθελοντικών ομάδων με τον κόσμο των επιχειρήσεων σε μια εποχή που η ανταγωνιστική παγκοσμιοποίηση υπονομεύει τους τοπικούς θεσμούς και την τοπική παραγωγή.
Διαμόρφωσαν την αφετηρία για μια νέα συμμαχία και ένα νέο όραμα για την πολύπλευρη τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο τοπικών συμφωνιών και δράσεων σε μια εποχή περιχαράκωσης του ιδιωτικού τομέα και συρρίκνωσης του κοινωνικού ιστού και Διαμόρφωναν ένα πλαίσιο δυναμικής στις δημόσιες σχέσεις της Αυτοδιοίκησης, του Εθελοντικού Κινήματος και των Επιχειρήσεων για το κοινό όφελος.
Στο συνέδριο έλαβαν μέρος μέλη της ΓΣΕΕ, της ΚΕΔΚΕ,. του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, του ΚΕ.Π.ΚΑ, του ΕΛΟΤ, του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημάρχοι κ.λ.π.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός