Αναγκαία η δημιουργία ΚΑΠΗ στο Ολυμπιακό Χωριό

Την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ΚΑΠΗ στο Ολυμπιακό Χωριό έθεσε, με παρέμβασή του στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών, ο επικεφαλής της παράταξης «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες». Ο κ. Κασσαβός έθεσε την επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των ηλικιωμένων κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. Χαρακτηριστικά δήλωσε τα εξής: «Δεν είναι δυνατόν ένας κοινωνικός προνοιακός θεσμός που λειτουργεί με επιτυχία και στο τελευταίο χωριό της χώρας μας να μην υπάρχει στο Ολυμπιακό Χωρίο με τόσους πολλούς κατοίκους Υπάρχουν 200 υπογραφές κατοίκων που ευελπιστούν στην άμεση υλοποιήσει του ΚΑΠΗ. Θα πρέπει να σας κάνω γνωστό ότι έχουμε τον χώρο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την στέγαση του ΚΑΠΗ (α. βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού και β. έχει το απαραίτητο εμβαδόν για να φιλοξενήσει την λειτουργία). Η απαίτηση των κατοίκων ορίζει ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας».
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός