Διαβούλευση:Περιβαλλοντολογικό σχέδιο

Περιβαλλοντολογικό σχέδιο (Προτάσεις για διαβούλευση)

* Δημιουργούμε ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχέδιο και σχέδιο ενεργειακής διαχείρισης των δημοτικών κτιρίων και σχολείων, προωθώντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

* Συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικές οικολογικές οργανώσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

* Αναδεικνύουμε το περιβαλλοντολογικό πλούτο των Αχαρνών.

* Υποστηρίζουμε δράσεις που έχουν σαν σκοπό την επαφή των πολιτών με το φυσικό περιβάλλον.

* Εφαρμόζουμε πιλοτικά προγράμματα κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων που έχουν σαν σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

* Ενημερώνουμε σχολεία, συλλόγους και τοπικούς φορείς για την εξοικονόμηση ενέργειας και την εφαρμογή Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) στα σπίτια και δημόσια κτίρια.

* Οργανώνουμε Υπηρεσία Περιβάλλοντος και ΑνακύκλωσηςΑνοιχτή διαβούλευση - Στείλε μας τις προτάσεις σου!
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός