Διαβούλευση:Εγκληματικότητα και Παραβατικότητα

* Συγκροτούμε επιτροπή μελέτης του προβλήματος με τη συμμετοχή δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων, απόστρατων αξιωματικών, δικηγόρων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών λειτουργών, δημοσιογράφων, ψυχολόγων και Προέδρων μαζικών φορέων της πόλης.

* Υπογράφουμε πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία για τον καλύτερο συντονισμό της προσπάθειας κατά της παραβατικότητας.

* Διεκδικούμε μαχητικά την ενίσχυση της δύναμης των Αστυνομικών τμημάτων της περιοχής μας καθώς και τη δημιουργία Τμήματος Ασφάλειας στο Ο-λυμπιακό Χωριό

* Διαμηνύουμε μα κάθε μέσο και τρόπο προς το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Αστυνομίας την αταλάντευτη θέση μας για μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και απαιτούμε άμεσα μέτρα.

*Ο νόμος 2713/99 προβλέπει τη σύσταση Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας με 5-11 μέλη σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα που έχουν πληθυσμό άνω των3.000 κατοίκων, τα οποία απαρτίζονται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου. Τα μέλη των Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ. Σκοπός τους είναι η καταγραφή και μελέτη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή της. Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα), όπως μετονομάστηκαν (από το νομοσχέδιο “Καλλικράτη”), πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική και αυτό που προέχει είναι η οργάνωση, που επιτρέπει παρακολούθηση των προβληματικών καταστάσεων και κοινωνικών φαινομένων με σκοπό την προστασία της τοπικής κοινωνίας μέσω της πρόληψης.Ανοιχτή διαβούλευση - Στείλε μας τις προτάσεις σου!
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός