Τέσσερις νέες υποψηφιότητες Κασσαβού

Από αριστερά: Ελένη Σαχσανίδου, Χριστόφορος Φυτάς,
Εύη Παντελιά, Γιάννης Κασσαβός και Γεωργία Καττή
Τέσσερις νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός. 

Πρόκειται για τη Δημοτική Σύμβουλο Εύη Παντελιά, την πρώην Δημοτική Σύμβουλο Ελένη Σαχσανίδου, τον επιχειρηματία και ιδρυτικό μέλος της ποδηλατικής ομάδας
Acharnai Ride, Χριστόφορο Φυτά και την ιδιωτική υπάλληλο Γεωργία Κατή.© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός