Πρόγραμμα Δράσης 2015-2019 | Όραμα και στόχοι |


Η παράταξη ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες από ιδρύσεως της έχει τηρήσει υπεύθυνη στάση απέναντι στα προβλήματα των Αχαρνών. Οι προτάσεις μας είναι πάντα ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες και δεν αποτελούν ευχολόγια ή αέναες υποσχέσεις.
Ορίζουμε 7 άξονες πολιτικής δράσης και εντάσσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις σε κάθε άξονα:
1. Πολεοδομικός σχεδιασμός, χωροταξία και υποδομές 
2. Περιβάλλον, καθαριότητα και αισθητική αναβάθμιση
3. Εγκληματικότητα και παραβατικότητα
4. Δημόσια Διοίκηση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Οικονομική πολιτική
5. Κοινωνική μέριμνα, αλληλεγγύη  και δημόσια υγεία
6. Παιδεία, Αθλητισμός, Πολιτισμός
7. Τοπική Επιχειρηματικότητα, επιμόρφωση και δια βίου μάθησηΒασικό ρόλο στην άσκηση διοίκησης αποτελούν οι αρχές και αξίες που καλείται να υπηρετήσει η δημοτική αρχή.  Αρχές και αξίες που θα εκφράζονται σε κάθε απόφαση ατομικού ή συλλογικού οργάνου, όπως για παράδειγμα η αρχή της νομιμότητας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, καθώς και η αρχή του δημόσιου συμφέροντος, της διαφάνειας και της χρηστής και ορθολογικής διαχείρισης.

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης του προγράμματος της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε σχετικά:
"Το πρόγραμμά μας καταγράφει τις λύσεις  που προτείνουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. 
Αποτελεί για εμάς δέσμευση, η οποία προέκυψε μέσα από τη δραστηριότητά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και από την καθημερινή διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς καθώς και τους συνδημότες μας. Περιγράφει τους βασικούς άξονες μιας φιλοσοφίας που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη γνώση και την αυτοδιοικητική εμπειρία των στελεχών μας. 
Με τη βεβαιότητα ότι το πρόγραμμά μας αποτελεί έναν ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο οδηγό δράσης για την επόμενη πενταετία, σάς καλούμε να το στηρίξετε με τη ψήφο σας στις προσεχείς εκλογές και να κάνουμε πράξη το σύνθημα: ενωμένοι αλλάζουμε την πόλη".
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός