Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου


Πρόεδρος
Χαριτίδη Μαρία
Αντιπρόεδρος
Βρεττός Μιχαήλ 
Γραμματέας
Ποιμενίδου Όλγα
Μέλη
Αγγελοπούλου Παναγιώτα
Ντούρος Σωτήριος
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
Ξαγοράρης Νικόλαος
Αφουξενίδης Θεόφιλος
Ορφανίδης Χαράλαμπος
Βρεττός Μιχαήλ
Παλιούρας Αντώνιος
Βρεττός Σπυρίδων
Παντελιά Εύη
Γιανακόπουλος Δημήτριος
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
Κοσμίδης Παναγιώτης* 
Πεδιαδίτης Στέργιος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Ποιμενίδης Γεώργιος
Δασκαλάκης Γεώργιος
Ποιμενίδου Όλγα
Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία
Πολυμενέας Παναγιώτης
Καμπόλης Οδυσσέας
Ρούσσας Κωνσταντίνος
Κατάρας Αναστάσιος
Σασαρίδης Κωνσταντίνος
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Σαχσανίδη Ελένη
Κατσούρος Σπυρίδων
Σεληνά Παναγιώτα
Κοσμίδου Λουίζα
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Λαζάρου Βασίλειος
Σταύρου Γεώργιος
Λαζάρου Ιωάννης
Συρινίδης Θεόδωρος
Μηλιώρη Αφροδίτη
Τοπαλίδης Ευστάθιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Τσουκαλάς Ηλίας
Μουκάνης ΜαρίνοςΧαριτίδη Μαρία
Μπράχου ΑναστασίαΧίος Αναστάσιος
Ναυροζίδου ΜαρίαΧριστοπούλου Σοφία* αντικατέστησε τον κ. Γκιζέλη ύστερα από ένσταση
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός