Ενημέρωση για τις υποτροφίες Ροδίας Στριφτού

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει ότι σύμφωνα με το πλαίσιο του κληροδοτήματος "Ροδίας Στριφτού", δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές της Γ’ λυκείου του Δήμου Αχαρνών, με απολυτήριο λυκείου 18,1 και άνω και οπωσδήποτε επιτυχόντες σε οποιαδήποτε σχολή Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., να θέσουν υποψηφιότητα για την υποτροφία που θα δοθεί σε 4 αποφοίτους που εισήχθησαν σε σχολή Α.Ε.Ι. και σε 2 αποφοίτους που εισήχθησαν σε σχολή Τ.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 400 € μηνιαίως για 9 μήνες (1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ης Ιουνίου του κάθε ακαδημαϊκού έτους) και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά από επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων των Σχολών τους.
Προκειμένου να έχει ευρεία απήχηση στους ενδιαφερόμενους και για την αποφυγή τυχόν αδικιών, ο Δήμος Αχαρνών έχει ενημερώσει και εγγράφως τους Διευθυντές των Λυκείων του Δήμου Αχαρνών, ώστε να λάβουν γνώση, αφενός οι απόφοιτοι των ετών 2014 και 2015 με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ώστε να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία και αφετέρου οι τελειόφοιτοι έτους 2016-2017.
Η προκήρυξη των υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους και θα δημοσιευτεί στον Τύπο.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός