Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιχειρηματικά σχέδια (Cultur+)

Σας ενημερώνουμε ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cultour που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus αναζητά επαγγελματίες και νέους που θα ήθελαν να αναπτύξουν μια ιδέα ή επιχειρηματικό σχέδιο στο χώρο του ιαματικού και του θρησκευτικού/πολιτιστικού τουρισμού. Οι επιλεχθέντες θα λάβουν στήριξη με ολοκληρωμένες δράσεις δωρεάν συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για την υλοποίηση της ιδέας τους, στο πλαίσιο του προγράμματος Cultour, υπό την αιγίδα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών φορέων.

Η προθεσμία υποβολής είναι 15-3-2016, αλλά έχει ήδη δοθεί παράταση από το πρόγραμμα έως την 1-4-2016.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την συνεργάτη μας, κ. Αφροδίτη Καμάρα, στο τηλέφωνο 210-6510549.

Συνημμένα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός