Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον Δήμο Αχαρνών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, είναι δυνατή η ενημέρωση των κατοίκων για τις τιμές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από 4 σταθμούς μέτρησης εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών. 

Οι 4 σταθμοί μέτρησης μετρούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών όλων των ειδών και έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές: Νεάπολη, Κόκκινος Μύλος, Κεντρικό Μενίδι  και Θρακομακεδόνες. 
Οι σταθμοί μέτρησης είναι δυνατό να εγκατασταθούν και σε άλλες περιοχές του Δήμου, με στόχο τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών μπορούν να ενημερώνονται για τις μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τους ανωτέρω σταθερούς σταθμούς μέτρησης,  στην ιστοσελίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου ηλεκτρομαγνητικών πεδίων"  www.paratiritirioemf.eeae.gr  (μετρήσεις ακτινοβολίας - επιλογή από χάρτη) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr) κάνοντας κλικ στη σχετική εικόνα (banner)

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός