Δανεισμός και ήπια οικονομική προσαρμογή ή Παρατηρητήριο και αύξηση δημοτικών τελών

Ο υψηλός δανεισμός των προηγούμενων δημοτικών περιόδων, η ελλιπής  αποπληρωμή αυτών των δανείων, οι υποχρεώσεις οφειλών προηγούμενων ετών 2003-2014 και η ανυπαρξία σχεδίου οικονομικής προσαρμογής την ίδια περίοδο, έχουν οδηγήσει τον Δήμο Αχαρνών σε οικονομικό αδιέξοδο.

Βάσει νόμου και υπουργικών αποφάσεων ο Προϋπολογισμός των δήμων πρέπει να κατατίθεται ισοσκελισμένος. Η τακτική των πλασματικών εγγραφών προηγούμενων ετών πλέον ΔΕΝ είναι αποδεκτή!  (Ν.4325/15 άρθρο 43 ΦΕΚ 47Α/15  και δεσμευτική υποχρέωση που προκύπτει από την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 26945/31-7-15).

Οι επιλογές του Δήμου Αχαρνών και οποιουδήποτε άλλου δήμου της χώρας είναι:

- είτε να συνάψει δάνειο για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού του.
(π.χ. Δήμος Τρικάλων: δάνειο 8,7 εκ ευρώ http://tinyurl.com/hxhacra, Δήμος Μεγάρων 6 εκ ευρώ, Δήμος Κορυδαλλού 5,3 εκ ευρώ, Δήμος Φαιστού 3,1 εκ. ευρώ)

- είτε να τεθεί υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου.
(π.χ. Δήμος Σαλαμίνας http://tinyurl.com/zrzvhaa)

Και οι δυο επιλογές είναι δύσκολες και φέρουν "βαρύ πολιτικό φορτίο",  για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια.

Αν ο Δήμος Αχαρνών τεθεί υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου,  τότε  θα επιβληθούν "τυφλές" οριζόντιες περικοπές και βραχυπρόθεσμες οριζόντιες οικονομικές παρεμβάσεις.

Αυτό σημαίνει:
- δραστικό περιορισμό του Τεχνικού Προγράμματος (δηλαδή μη εκτέλεση έργων)
- περιορισμό μισθολογικού και λειτουργικού κόστους (για τη μείωση δαπανών)
- αύξηση των δημοτικών τελών (για την αύξηση  των εσόδων).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δήμος Σαλαμίνας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Το 2015 είχε επιβληθεί στον Δήμο Σαλαμίνας αύξηση δημοτικών τελών στην κατοικία 50%  και το 2016 του επιβλήθηκε επιπλέον αύξηση 30% στα δημοτικά τέλη στην κατοικία!

Σημαντικά έργα υποδομής,  που τόσο ανάγκη έχει  ο τόπος μας, κινδυνεύουν να αναβληθούν, ενώ το βάρος των δανείων και της κακοδιαχείρισης των προηγούμενων δημοτικών περιόδων θα κληθούν να το αποπληρώσουν άμεσα οι δημότες μέσω των αυξήσεων στα δημοτικά τέλη.

Όσο αφορά την επιλογή του δανεισμού ισοσκέλισης Προϋπολογισμού.

Είναι απόλυτα λογικό, η λέξη "δανεισμός" και μόνο, να δημιουργεί αποστροφή.
Η δημοτική αρχή ουδέποτε ωραιοποίησε τη δεινή οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών. Ανέλαβε από την αρχή τις ευθύνες της και την αποπληρωμή των δανείων προηγούμενων ετών και εστίασε στον περιορισμό των δαπανών και την αύξηση των εσόδων.

Δυστυχώς το ίδιο δεν έχουν πράξει οι δημοτικές αρχές των προηγούμενων ετών, οι οποίες έχουν "φορτώσει" τον  Δήμο Αχαρνών με υψηλό δανεισμό και υψηλά επιτόκια.

Ωστόσο, το μεγάλο πολιτικό ατόπημα των προηγούμενων δημοτικών αρχών δεν ήταν μόνο ο υψηλός δανεισμός, αλλά το γεγονός ότι κατέβαλλαν πλημμελώς ή καθόλου τις δόσεις αποπληρωμής των δανείων και κυρίως ΔΕΝ εφάρμοσαν ΠΟΤΕ ένα πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών.


Την περίοδο 2003 - 2006 ο Δήμος Αχαρνών έλαβε δάνειο 35 εκ ευρώ από την Goldman Sachs και 12,8 εκ ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο σύνολο 47,8 εκ. ευρώ.

Το 2007 - 2010 ο Δήμος Αχαρνών έλαβε δάνεια ύψους  29,9 εκ ευρώ (19,9 εκ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 10 εκ ευρώ από την PROBANK/ΕΘΝΙΚΗ).


Μέχρι το 2011 οι δόσεις των δανείων εξυπηρετούνται βάσει της σύμβασης του κάθε δανείου.

Την περίοδο 2011 – 2014 ο Δήμος Αχαρνών σταματά να εξυπηρετεί το δάνειο των  35 εκ. ευρώ από την Goldman Sachs (δικαίωμα στην DEXIA CREDIT), κίνηση που  παραλίγο να τινάξει  την καταβολή της 5ης δόσης από το ΔΝΤ στην Ελλάδα καθώς η μη εξυπηρέτηση των δανείων σε πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού έπρεπε να θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός για την Ελλάδα, δηλαδή Πτώχευση (http://tinyurl.com/68leavf)

Τη ίδια δημοτική περίοδο (2011- 2014) με δήμαρχο τον κ. Σωτήρη Ντούρο  γίνεται επίσης αναδιάρθρωση των δανείων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναδιάρθρωση έχει ως αποτέλεσμα:

α) την επιβάρυνση του Δήμου Αχαρνών με πάνω από 4,8 εκ ευρώ λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής
β) την μεταφορά την υποχρέωσης στην επόμενη δημοτική περίοδο, δηλαδή ΣΗΜΕΡΑ λόγω της περιόδου χάριτος των 3 ετών.
 
Η παρούσα δημοτική αρχή λόγω της σφιχτής οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει  αποπληρώνει τόκους και κεφάλαιο δανείων.

Από το Σεπτέμβριο του 2014, που ανέλαβε, έως τις 31/12/2015, καταβάλει κανονικά και χωρίς καθυστέρηση 111 χιλ ευρώ μηνιαίως, ενώ από 1/1/2016 καταβάλει μηνιαίως 249 χιλ. ευρώ εξοφλώντας  τόκους και κεφάλαιο δανείων.
(αποπληρωμή Ιανουάριος – Μάιος 2016: 1,25 εκ ευρώ, προϋπολογισμός αποπληρωμής για όλο το 2016: 3 εκ ευρώ)

Η αδυναμία ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού λόγω του μεταφερόμενου ελλείμματος από οφειλές προηγούμενων ετών και η πολιτική επιλογή να μην μπει ο Δήμος Αχαρνών υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου αναγάγουν τη σύναψη δανείου ισοσκέλισης σε μονόδρομο.

Η δημοτική αρχή λαμβάνει τη δύσκολη πολιτική επιλογή του δανείου ισοσκέλισης Προϋπολογισμού και παράλληλα καταρτίζει έναν προϋπολογισμό οικονομικής εξυγίανσης, αφού ο περιορισμός των δαπανών από το 2015 στο 2016 ξεπερνά τα 3,5 εκ ευρώ (μείωση μισθωμάτων, μείωση κατανάλωσης καυσίμων, μείωση λειτουργικών εξόδων κ.ά).

Όσο αφορά στη σύναψη δανείου ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η δημοτική αρχή αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες της εξ’ αρχής  και δεν φορτώνει το βάρος των πολιτικών της αποφάσεων σε επόμενες δημοτικές περιόδους, καθώς η αποπληρωμή του δανείου ισοσκέλισης θα ξεκινήσει άμεσα.

Η σύναψη δανείου ισοσκέλισης εξασφαλίζει επίσης το απαραίτητο χρονικό περιθώριο,  ώστε η οικονομική προσαρμογή του Δήμου Αχαρνών να γίνει σε βάθος χρόνου και να μη έχει τον χαρακτήρα ξαφνικού οικονομικού θανάτου, τόσο για τον Δήμο Αχαρνών, όσο και για τους δημότες.

Τέλος,  εξασφαλίζει –πάντα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής - ότι σημαντικά έργα υποδομής, όπως, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα οδοποιίας, οι επισκευές στα σχολεία κ.ά. που έχουν δρομολογηθεί, θα υλοποιηθούν.

Οι πολιτικές του τυφλού δανεισμού και της κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος  έχουν περάσει και έχουν κριθεί από τον Αχαρναϊκό λαό.

Οι κάτοικοι των Αχαρνών δεν πρέπει να φορτωθούν το οικονομικό βάρος των λάθος πολιτικών επιλογών του παρελθόντος και επίσης δεν πρέπει να στερηθούν άλλο σημαντικά έργα υποδομής.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός