Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών


Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών, θα συνεχιστεί και την νέα σχολική χρονιά 2016-2017, το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι για το Περιβάλλον "ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΟΦΥΛΑΚΕΣ" (έγκριση Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 2818/24-3-2014, πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ 16/17-3-2014), το οποίο έλαβε το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας- ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015
Στόχος του παιχνιδιού είναι να αναπτυχθεί, η αγάπη, ο θαυμασμός και η περιέργεια των παιδιών για τον κόσμο που τα περιβάλλει.
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι "Οι «ΠΛΑΝΗΤΟΦΥΛΑΚΕΣ" διαρκεί μία διδακτική ώρα για κάθε τάξη και απευθύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια).
Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν για την συμμετοχή τους με την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Αχαρνών, κα Ελευθερία Παπαδονικολάκη στο τηλ. 2132072304 από τις 7:30 π.μ. έως 3:30 μ.μ.

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός