Επιστολές και υπομνήματα υποστήριξης του Δημάρχου Αχαρνών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη Βαρυμπόμπης προς τα αρμόδια Υπουργεία

Επιστολές και σχετικά υπομνήματα που τεκμηριώνουν τις θέσεις του Δήμου Αχαρνών υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων στη Βαρυμπόμπη, απέστειλε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός προς, τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σωκράτη Φάμελλο .
Η επιστολή, αφορά την ένσταση που υπέβαλε η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής στο Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών Αττικής, στρεφομένη εναντίον όλων των ιδιοκτητών ακινήτων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Βαρυμπόμπης
Με την επιστολή του, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (224/25-10-2016), εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του Δήμου Αχαρνών σχετικά με την ένσταση, θεωρώντας ότι προβάλλεται αβάσιμα δικαίωμα κυριότητας του Δημοσίου και παρανόμως αμφισβητείται η κυριότητα των κατοίκων επί ακινήτων, τα οποία απέκτησαν βάσει νομίμως μεταγεγραμμένων τίτλων.
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Αχαρνών προς τους δυο Υπουργούς, οι οποίες συνοδεύονται, από την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 64Δ8ΩΨ8-ΩΕΩ) καθώς και από το Σχέδιο Υπομνήματος για την αντίκρουση της ενστάσεως του Δημοσίου, το οποίο συντάχθηκε με τη συνδρομή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη:


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε τη βαθύτατη ανησυχία μας σχετικά με την ένσταση που υπέβαλε η Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής στο Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών Αττικής, στρεφομένη εναντίον όλων των ιδιοκτητών ακινήτων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Βαρυμπόμπης και με την οποία ένσταση προβάλλεται αβάσιμα, δικαίωμα κυριότητας του Δημοσίου και παρανόμως αμφισβητείται η κυριότητα των κατοίκων επί ακινήτων, τα οποία απέκτησαν βάσει νομίμως μεταγεγραμμένων τίτλων, μετά από: (α) την υπ’ αριθ. 167015/18-12-1936 άδεια πωλήσεως από τον Υπουργό Γεωργίας κατ’ άρθρο 216 του Ν. 4173/29, (β) το από 1-9-1939 Β.Δ. ΦΕΚ 552/22-12-1939 περί άρσεως της αναδασώσεως και (γ) το από 18-11-1941 Κανονιστικό Διάταγμα περί θέσεως σε εφαρμογή του σχεδίου Βαρυμπόμπης ΦΕΚ 418Α/2-12-1941.

Στα ακίνητα αυτά οι κάτοικοι της Βαρυμπόμπης οικοδόμησαν κατοικίες με νόμιμες άδειες και ζουν επί πολλές δεκαετίες, χωρίς ποτέ να ενοχληθούν από το Δημόσιο και βέβαια τα θεωρούσαν πάντα και είναι ιδιοκτησία τους.Με το άρθρο 4 του Ν. 3127/2003, το οποίο επανέλαβε ο Ν. 4389/2016 αναγνωρίζεται η αδιαμφισβήτητη κυριότητα και ιδιοκτησία των κατοίκων επί των εντός σχεδίου ακινήτων τους, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο με τη νομικά αβάσιμη ένστασή του διεκδικεί άδικα, παράνομα και αυθαίρετα τα οικόπεδα και τις κατοικίες.Η ένσταση υπεβλήθη και κατά παράβαση της υπ’ αριθ. 348/2004 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών την 2-9-2004 και διετάχθησαν όλες οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου για την πιστή τήρησή της.

Έχετε αναλογιστεί κε Υπουργέ, το χάος που θα δημιουργηθεί στην περιοχή μας, όπως και σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες εφαρμόζεται από τις ως άνω υπηρεσίες αυτή η παράνομη και καταχρηστική τακτική, για όσους δεν καταφέρουν να εμφανιστούν ενώπιον αυτών των επιτροπών λόγω ηλικίας, ασθενείας, απουσίας από τη χώρα ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν νόμιμους τίτλους;Παραβιάζονται όλες οι θεμελιώδεις αρχές επί τη βάσει των οποίων οφείλει να λειτουργεί ένα κράτος δικαίου και συγκεκριμένα οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, της ασφάλειας δικαίου κ.λπ. Ταυτόχρονα, παραβιάζεται το Σύνταγμα (άρ. 17 Σ), αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρ. 1 ΠΠΠ).Το κτηματολόγιο θα πρέπει να συμβάλει στην εμπέδωση της ασφάλειας κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, και όχι να χρησιμοποιείται ως όχημα, για να αμφισβητείται από το Δημόσιο η νομίμως αποκτηθείσα περιουσία των πολιτών του!

Με την παρούσα, ο Δήμος Αχαρνών παρακαλεί ν’ αποσυρθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς ενστάσεις του Δημοσίου στο Κτηματολόγιο που αφορούν τ’ ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου Βαρυμπόμπης, αλλά και τυχόν σε άλλες πολεοδομικές ενότητες του Δήμου μας, όπου προβάλλονται οι ίδιες αιτιάσεις.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος ΑχαρνώνΓιάννης Κασσαβός
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός