Χρηματοδότηση για σχέδια Βιώσιμης αστικής κινητικότητας ύψους 105 χιλ. ευρώ στον Δήμο Αχαρνών

Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διεκδίκησε και θα λάβει ο Δήμος Αχαρνών για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Ο Δήμος Αχαρνών κατέθεσε τη σχετική πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο τον Οκτώβριο του 2016 και συμπεριλαμβάνεται στους 150 δήμους της χώρας που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
Το ύψος της χρηματοδότησης για τον Δήμο Αχαρνών φτάνει τις 105.000 ευρώ, ποσό που προκύπτει βάσει της πυκνότητας πληθυσμού, της περιφερειακή κατάταξης, της ύπαρξης τερματικών σταθμών, της σταθερής τουριστικής έλξης και της εποχικής πληθυσμιακής αύξησης, καθώς και στο βαθμό ωριμότητας του δήμου, δηλαδή, στην ύπαρξη ή μη κυκλοφοριακών μελετών και πρόσφατων κυκλοφοριακών και πολεοδομικών δεδομένων.
Τα σχέδια Βιώσιμης αστικής κινητικότητας δίνουν έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης. Εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας αστικής περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική. Καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ.
Τον συντονισμό για την κατάθεση της πρότασης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο είχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης.
Με αφορμή την έγκριση της χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών από το Πράσινο Ταμείο ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Ο Δήμος Αχαρνών έχει καταθέσει ή καταθέτει προτάσεις χρηματοδότησης έργων που έχουν σαν σκοπό την πραγματοποίηση έργων υποδομής και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Βούλησή μας είναι να κάνουμε χρήση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου που θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχει καταθέσει ή θα καταθέσει ο Δήμος Αχαρνών σε φορείς όπως το Πράσινο Ταμείο ή φορείς της Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν καταρτιστεί από υπαλλήλους και στελέχη του Δήμου Αχαρνών χωρίς ο δήμος να χρεωθεί ούτε ένα ευρώ σε συμβουλευτικά γραφεία ή εταιρείες
".

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός