Υπεγράφη η σύμβαση του έργου συνδέσεων αποχέτευσης του Δήμου Αχαρνών

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου "Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 100.000 € μεταξύ του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβού και του αναδόχου του έργου, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Παναγιώτη Πολυμενέα.
Το κόστος του έργου καλύπτεται από πόρους του Δήμου Αχαρνών και αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε οκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Η υπογραφή της σύμβασης του έργου συνδέσεων αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών περιλαμβάνει τρία αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά: το πρώτο είναι η ωφέλεια και εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που θα συνδεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών και αποτελεί απάντηση σε όσους κάνουν λόγο για πτωχευμένο δήμο. Η δημοτική αρχή συνεχίζει απρόσκοπτη το έργο της και τον μόνο που την απασχολεί είναι το συμφέρον των κατοίκων του δήμου.
Το τρίτο και επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο στην διεκπεραίωση (δημοπράτηση, διαγωνισμός, κατακύρωση) του έργου. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αποδεικνύει την ικανότητα και επάρκεια των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, καθώς το συγκεκριμένο έργο διεκπεραιώθηκε με βάσει τον πολύ πρόσφατο νόμο 4412/2016 που αλλάζει ριζικά τις διαδικασίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
"


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός