Υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη, η σύμβαση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η σύμβαση αφορά τον ειδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση των δήμων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ώστε να καλύψει το κόστος των υλικών που είναι αναγκαία για να πραγματοποιηθούν τα έργα που θα εκτελεστούν.
Ο Δήμος Αχαρνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχοντας εξασφαλίσει 698 θέσεις εργασίας, 8μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης και με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.
Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη, με τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό να εκφράζει την ικανοποίηση του αλλά και την πεποίθηση του ότι το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό και ποικιλοτρόπως χρήσιμο πρόγραμμα απασχόλησης, δηλώνοντας τα εξής: "Ο Δήμος Αχαρνών εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα που στοχεύει στην απασχόληση ανέργων και μακροχρόνια ανέργων και εστιάζει στην πραγματοποίηση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο Αχαρνών. Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, όσον αφορά στη μισθοδοσία των εργαζομένων, χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από Εθνικούς πόρους, ενώ όσον αφορά στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με αυτό τον τρόπο είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι για ένα Πρόγραμμα απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αχαρνών δεν θα επιβαρυνθεί".


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός