Εξοικονόμηση πόρων από τον θρυμματισμό κλαδιών στον Δήμο Αχαρνών


Σημαντική εξοικονόμηση πόρων εξασφαλίζει ο Δήμος Αχαρνών από τη συνεργασία του με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για τον θρυμματισμό κλαδιών.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών συλλέγει κομμένα κλαδιά και αντί να τα μεταφέρει στον ΧΥΤΑ Φυλής, τα αποθέτει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στη συνέχεια ειδικό μηχάνημα από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), αναλαμβάνει τον τεμαχισμό – θρυμματισμό των κλαδιών, τα οποία μεταφέρονται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και όχι στον ΧΥΤΑ Φυλής.
Η εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο Αχαρνών προκύπτει από τη σημαντική μείωση του όγκου των απορριμμάτων, που μεταφέρει ο Δήμος Αχαρνών προς τον χώρο απόθεσης (λιγότερα δρομολόγια), αλλά και από την απαλλαγή του κόστους απόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής αφού η απόθεση των τεμαχισμένων κλαδιών στο εργοστάσιο ανακύκλωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. είναι δωρεάν.
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών κ. Θοδωρής Συρινίδης έχει αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της επωφελούς συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Παράλληλα κάνει έκκληση προς τους κατοίκου του Δήμου Αχαρνών, να έρχονται σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας, για την περισυλλογή κλαδιών και ξερών χόρτων στο τηλέφωνο 213 2072 423 και να προβαίνουν σε διαχωρισμό των ξερών χόρτων και κλαδιών από τα υπόλοιπα αστικά απορρίμματα.

Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:

"Η συνεργασία του Δήμου Αχαρνών με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα θρυμματισμού μεγάλου όγκου κλαδιών που συλλέγουμε από τις διάφορες περιοχές των Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων.
Ο Δήμος Αχαρνών γλιτώνει σημαντικά κόστη που αφορούν, τα καύσιμα, τις εργατοώρες των δρομολογίων, αλλά και την απόθεση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής, αφού ο όγκος των απορριμμάτων που αποθέτουμε είναι δραστικά μειωμένος και η απόθεση δεν γίνεται στον ΧΥΤΑ Φυλής αλλά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δωρεάν. Πρόκειται για μια καλή πρακτική που εντάσσεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων που έχει συντάξει και καταθέσει στους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Αχαρνών
".

 
 
 
 
 
 


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός