Ενημέρωση για την έκδοση βεβαιώσεων εκδήλωσης εκτάκτων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών ενημερώνει ότι ο τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων για τα καιρικά φαινόμενα αλλάζει.
Από 25 Οκτωβρίου 2017 και μετά, από την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων θα εκδίδεται από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών και θα αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr) βεβαίωση εκδήλωσης των φαινομένων αυτών η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους του πολίτες χωρίς να απαιτείτε η κατάθεση σχετικής αίτησης (όπως γινόταν μέχρι τώρα).
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ταλαιπωρία των δημοτών και επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Η σχετική βεβαίωση θα εκδίδεται 48 ώρες μετά το πέρας του φαινομένου (αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία) και θα περιλαμβάνει:
- Γενική περιγραφή του φαινομένου που έπληξε την περιοχή μας
- Ποιες περιοχές του Δήμου μας επηρέασε περισσότερο και πώς
- Τις συνθήκες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
- Τις συνθήκες κυκλοφορίας των ΜΜΜ όπως αυτές περιγράφονται από τον ΟΑΣΑ
Οι διαδικτυακές βεβαιώσεις θα συνοδεύονται από σχετικά συνημμένα έγγραφα (πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ, δελτίο κίνησης Μέσων Μαζική Μεταφοράς από τον ΟΑΣΑ κλπ.) εάν αυτά υπάρχουν και βρίσκονται στην διάθεση του Δήμου Αχαρνών.
Ατομικές βεβαιώσεις κατόπιν σχετικής αίτησης θα εκδίδονται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (ατυχήματα, αξίωση ασφαλιστικών αποζημιώσεων κλπ) και μόνο εάν αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Αχαρνών μας έχει λάβει επιτόπια γνώση.


  



© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός