Μηδενικά ή μειωμένα δημοτικά τέλη για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στον Δήμο Αχαρνών για το 2018


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 καθορίστηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2018.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο σκοπός των σχετικών τελών αφορά:
α) την αντιμετώπιση από τον δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων και
β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.
Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού διατίθενται μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν. 1080/80).

Ο καθορισμός δημοτικών τελών αποτελεί μια διοικητική και κυρίως πολιτική πράξη που βασίζεται σε ρεαλιστική μελέτη και αποτύπωση οικονομικών στοιχείων και όχι σε ευχολόγια και άδηλες γενναιοδωρίες.

Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αχαρνών, καλείται να καθορίσει δημοτικά τέλη χωρίς καμία απόκλιση από το Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης που εφαρμόζει, λόγω του υψηλού δανεισμού των προηγουμένων ετών, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι από το Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα ο Δήμος Αχαρνών έχει αποπληρώσει δανειακές υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 8.000.000 ευρώ.

Από το 2015 - πριν την ένταξη του δήμου στο Οικονομικό Παρατηρητήριο - ο Δήμος Αχαρνών, με στόχο την υπεράσπιση των οικονομικά αδύναμων, έχει καθορίσει απαλλαγή ή σημαντική μείωση δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσων αφορά στα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων, επίσης από το 2015, ο Δήμος Αχαρνών έχει προχωρήσει στην αύξηση των δημοτικών τελών για μεγάλες επιχειρήσεις, όπως Καζίνο, Τράπεζες, και μεγάλα Super Market, ενώ στο πλαίσιο στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της μικρομεσαίας επιχείρησης, καθόρισε σημαντικές ελαφρύνσεις της επαγγελματικής στέγης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο Οικονομικό Παρατηρητήριο των ΟΤΑ και η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Εξυγίανσης δεν έχει επιφέρει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη του Δήμου Αχαρνών, για τα νοικοκυριά και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πέραν αυτών, η ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών έχει αποτυπωθεί:
- με την προμήθεια (παραγγελία και εξόφληση) ενός νέου μηχανήματος JCB τον Μάρτιο του 2017.
- με την εξασφάλιση των πόρων για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια 3 νέων απορριμματοφόρων και
- με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών οφειλών που αφορούν την συντήρηση των οχημάτων καθαριότητας.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και με απόλυτη κοινωνική ευαισθησία, οι μειωμένες χρεώσεις δημοτικών τελών για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Αχαρνών και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση έχει ως εξής:
1. Μηδενικά τέλη για απόρους με φορολογητέο εισόδημα έως 6.000 ευρώ
2. Μηδενικά τέλη για ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
3. Μηδενικά τέλη για πολύτεκνους με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 € και κύρια κατοικία έως 100 τ.μ.
4. Έκπτωση στα τέλη 50%, για πολύτεκνους με φορολογητέο εισόδημα άνω των 20.000 € και κύρια κατοικία έως 100 τ.μ.
5. Έκπτωση στα τέλη 50%, για τρίτεκνους με φορολογητέο εισόδημα άνω των 10.000 € και κύρια κατοικία έως 100 τ.μ.
6. Μηδενικά τέλη για νοικοκυριά που και οι δύο σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι.
7. Έκπτωση στα τέλη 50% για μονογονεϊκές οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός