Υπογραφή σύμβασης συνδέσεων αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας, η σύμβαση για το έργο "Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.
Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών και αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο εργολάβος θα εγκατασταθεί άμεσα και θα ξεκινήσει τις συνδέσεις των αιτήσεων σύνδεσης που εκκρεμούν.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός:
"Η εργολαβία προϋπολογισμού 400.000 ευρώ για το έργο σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, αναμένεται να καλύψει τις υφιστάμενες αιτήσεις και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τη σύνδεση ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε Αχαρνές και Θρακομακεδόνες.
Είναι γεγονός ότι σε όλους τους ΟΤΑ, αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, η εφαρμογή του νέου νόμου 4412, στις διαδικασίες για διαγωνισμούς και εργολαβίες, δημιουργεί καθυστερήσεις στην ανάδειξη των εργολάβων. Εντούτοις η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών επιδεικνύει ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα σε έργα που δημοπρατεί.
"


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός