Σεμινάριο εκπαίδευσης παροχής Πρώτων Βοηθειών στον Δήμο Αχαρνών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θεωρητικής και πρακτικής άσκησης έγκυρης παροχής Πρώτων Βοηθειών παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι στον Δήμο Αχαρνών, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε επείγοντα περιστατικά ή/και εργατικά ατυχήματα.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε 4 συνεδρίες, διάρκειας 2 ωρών, κατά τις ημερομηνίες 20 και 27 Μαρτίου 2018 και 17 και 24 Απριλίου 2018 και οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν θεωρητικά και πρακτικά στην ορθή παροχή Πρώτων Βοηθειών, καθώς και για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Σκοπός του σεμιναρίου, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 85 εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Αχαρνών έτσι ώστε να αποκτήσουν τη βασική γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.
Η οργάνωση του σεμιναρίου καθώς και η εκπαίδευση των εργαζομένων έγινε από τον Ιατρό Εργασίας MD, MSc του Δήμου Αχαρνών κ. Σαμουήλ Ζορμπά.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τους εργαζόμενους του Δήμου Αχαρνών σε θέματα ορθής παροχής Πρώτων Βοηθειών και δήλωσε σχετικά:
"Ο Δήμος Αχαρνών εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας, μέσα από σημαντικές δράσεις στον τομέα αυτόν. Η συνεργασία μας με τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας κ. Σαμουήλ Ζορμπά είναι εποικοδομητική και πέρα από την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών, έχει εκφραστεί και με άλλες δράσεις όπως: τη δημιουργία πρότυπου σταθμού Πρώτων Βοηθειών στο ισόγειο του Δημαρχείου, την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού κατά της Ηπατίτιδας Β και Τετάνου, την προαγωγή υγείας των εργαζομένων και δημοτών μας μέσω της εκπόνησης και δημοσιοποίησης ενημερωτικού υλικού για τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς, για την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες, καθώς και για την θερμική καταπόνηση.
Η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Αχαρνών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι μια διαρκής προσπάθεια που απαιτεί προσήλωση και συνεχή υλοποίηση σχετικών δράσεων και προγραμμάτων
"


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός