Ολοκληρώνεται η Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων στο Κεντρικό Μενίδι

Την περιοχή όπου εκτελούνται οι εργασίες της αντιπλημμυρικής μελέτης Συλλεκτήρα Σ2 και Δεξαμενής Ανάσχεσης Δ2 στο Κεντρικό Μενίδι, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, προκειμένου να ενημερωθεί από τον Καθηγητή Εδαφολογίας κ. Ανδρέα Αντωνίου για την πορεία των εργασιών της Μελέτης και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εργασιών και ολοκλήρωσης της.
Οι εργασίες Μελέτης Αντιπλημμυρικών έργων στο Κεντρικό Μενίδι πραγματοποιούνται στο τέρμα της οδού Κολοκοτρώνη και στην παρούσα φάση εκτελούνται εργασίες διερεύνησης γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών για την υλοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου.
Μετά το πέρας της επίσκεψης του στην περιοχή όπου εκτελούνται οι εργασίες ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Η αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Αχαρνών είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα της πόλης, που ουδέποτε αντιμετωπίστηκε συγκροτημένα και αξιόπιστα. Γι' αυτόν τον λόγο μέχρι σήμερα ο Δήμος Αχαρνών δεν διαθέτει ώριμες μελέτες και φυσικά καμία δημοπράτηση αντιπλημμυρικού έργου. Με την μελέτη που διεξάγεται και ολοκληρώνεται σύντομα, θα αποκτήσουμε ώριμη μελέτη για ένα σοβαρό και τόσο αναγκαίο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, το οποίο δύναται να λάβει χρηματοδότη από χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Αττικής.
Η Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Αχαρνών είναι ένα πολύπλοκο έργο που δεν μπορεί να προχωρήσει με ασκήσεις επί χάρτου, προχειρότητες και ευχολόγια, αλλά απαιτούνται τεχνικά και επιστημονικά τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες μελέτες.
Σε ένα πρόβλημα που κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες των συμπολιτών μας δεν χωρούν προχειρότητες, ημίμετρα και φυσικά δεν μπορεί να είναι ένα πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης.
Η επιλογή μας είναι να προχωράμε με σταθερά και αξιόπιστα βήματα, ώστε να φτάσουμε στο θεμιτό αποτέλεσμα, που θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα
".
Η Μελέτη "Οριστική Μελέτη Συλλεκτήρα Σ2 και Δεξαμενής Ανάσχεσης Δ2 στον Παλαιό Οικισμό του Δήμου Αχαρνών" υλοποιείται προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της αντιπλημμυρικής προστασίας του Παλαιού Οικισμού του Δήμου Αχαρνών δηλαδή της περιοχής που περικλείεται από τον δακτύλιο της οδού Αριστοτέλους, ώστε η πόλη να αποκτήσει άμεσα δίκτυο σε ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον του κεντρικού τομέα της πόλης, να περιοριστεί το πρόβλημα και να μην υπάρξει εκ νέου κίνδυνος ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Για να προστατευθούν οι κατάντη περιοχές από τις πλημμυρικές παροχές του κεντρικού Μενιδίου που θα εκβάλλουν προς το ρέμα Εσχατιάς, απαιτούνται οι δεξαμενές ανάσχεσης λίγο πριν την τελική εκβολή των συλλεκτήρων στο ρέμα.
Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης Μελέτης δεν επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών καθώς αποτελεί δωρεά της μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτισμού και κοινωφελούς έργου "ΑΙΓΕΑΣ" του κ. Αθανασίου Μαρτίνου, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών με την απόφαση 5/23-01-2018.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός