Αποψίλωση και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Ολυμπ. Χωριό

Αποψιλώσεις και καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού πραγματοποίησε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών.
Το σημείο που εργάζονται τα συνεργεία της Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών κ. Πολύκαρπο Παπαδόπουλο και ενημερώθηκαν για τις εργασίες που πραγματοποιούνται.
Ο Δήμος Αχαρνών προβαίνει σε συνεχείς καθαρισμούς και αποψιλώσεις κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο της Αντιπυρικής Περιόδου 2018 (1η Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2018), ενώ παράλληλα έχει ήδη ενημερώσει είτε μέσω δημόσιων ανακοινώσεων, είτε μέσω επιστολών τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών για την υποχρέωση τους στον καθαρισμό των οικοπέδων τους.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών έχει αποστείλει πάνω από 2.500 επιστολές σε ιδιώτες, γνωστοποιώντας τους ότι πρέπει να προβαίνουν στην αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και στην άμεση αποκομιδή τους με ίδια μέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Η σχετική δημόσια ανακοίνωση της η Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (http://www.acharnes.gr/el/content/section-3203) ενώ οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213 2140 306 (Βόρειου Τομέα) και 213 2072 540 (Νότιου Τομέα).


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός