Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στο 18ο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Πέτρο


Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών στην περιοχή τους Αγίου Πέτρου.
Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών εντάσσονται στο έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ που αφορά πάνω από 50 σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών, ενώ στο συγκεκριμένο σχολείο εκτελούνται εργασίες, τοποθέτησης πλακιδίων στις αίθουσες, διαμόρφωσης και ανάπλασης χώρων, επισκευής ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων, καθώς και ασφαλτόστρωση των προαύλιων χώρων του σχολείου.
Το πρόγραμμα επισκευών που περιλαμβάνει το έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, εκτελείται κανονικά και βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει καταρτιστεί από την εργολήπτρια εταιρεία σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών και τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών και έχει σαν στόχο το μεγαλύτερο μέρος των επισκευών να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη της νέας χολικής χρονιάς.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός