Προσκλήσεις Συνεδριάσεων 13ης και 14ης Τακτικής

Προσκλήσεις της 13ης και 14ης Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 και 19/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 αντίστοιχα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (13η Τακτική)
Ύστερα από τις με αριθμ. πρωτ. 35927/27-08-2018 και 37663/07-09-2018 προσκλήσεις για σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 31-08-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 (11η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση) και 12-09-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (12η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση) αντίστοιχα, όπου και στις δύο συνεδριάσεις διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Κωνσταντίνο Ρούσσα έλλειψη απαρτίας, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ (13η) Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 96 Παρ. 3 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006 που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις 19/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 19ης/09/2018 (13η Τακτική)

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (14η Τακτική)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ (14η) Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις 19/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 19ης/09/2018 (14η Τακτική)

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός