''Καλή Σχολική Χρονιά'' από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό

Κοντά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, βρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα έναρξης της νέας Σχολικής Χρονιάς και τέλεσης του Αγιασμού σε κάθε σχολείο του Δήμου Αχαρνών. Ο Δήμαρχος Αχαρνών, ευχήθηκε "Καλή Σχολική Χρονιά" σε, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, διαβεβαιώνοντας ότι: "Ο Δήμος Αχαρνών είναι και θα παραμείνει δίπλα στην πολυπληθή σχολική κοινότητα του Δήμου Αχαρνών, υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο την εκπαιδευτική διαδικασία".
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς των σχολείων για την εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμο Αχαρνών, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε σχολείο του Δήμου Αχαρνών τονίζοντας ότι: "Είναι ιερή η ευθύνη όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παιδιά μας να φοιτούν προσηλωμένα και μόνο, στην εκπαίδευση, τη μάθηση και την καλλιέργεια, που προσφέρει το σχολείο."
Κάθε χρόνο ο Δήμος Αχαρνών και οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εργάζονται πυρετωδώς καθ' όλη τη διάρκεια του Καλοκαιριού προκειμένου να συντηρήσουν τις κτιριακές υποδομές των 104 σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών.
Ειδικότερα φέτος αυτή η προσπάθεια ενισχύεται σημαντικά από τις εργασίες που προβλέπονται από το έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ που αφορά 48 σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών. Έργο παρόμοιας δυναμικής και εκτεταμένων εργασιών, υλοποιείται για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια στα σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών και η ολοκλήρωσή του θα βελτιώσει αισθητά τις κτιριακές υποδομές των σχολικών κτιρίων και θα συμβάλλει θετικά στη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την πολυπληθή σχολική κοινότητα του Δήμου Αχαρνών.

 


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός