Αντιπλημμυρικό Έργο προϋπολογισμού 7.504.000 ευρώ στον Δήμο Αχαρνών

Την έγκριση της χρηματοδότησης και την ένταξη της στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 2018 έλαβε η Αντιπλημμυρική Μελέτη με τίτλο "Οριστική Μελέτη Συλλεκτήρα Σ2 και Δεξαμενής Ανάσχεσης Δ2 στον παλαιό οικισμό του Δήμου Αχαρνών" που κατέθεσε ο Δήμος Αχαρνών στην Περιφέρεια Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής κατά την 32η Συνεδρίαση του στις 11 Οκτωβρίου 2018, με την απόφαση 276/2018 (ΑΔΑ: 67Τ67Λ7-36Δ), εντάσσει, στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2018, αντιπλημμυρικό έργο στο Κεντρικό Μενίδι, που αποτελείται από δίκτυο αγωγών ομβρίων υδάτων (Συλλεκτήρας Σ2) και Δεξαμενή Ανάσχεσης (Δεξαμενή Δ2) συνολικού όγκου ανάσχεσης 14.000 m³ και προϋπολογισμού του έργου 7.504.000 ευρώ.
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το ένα εκ των δυο σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων, που δύναται να δώσουν οριστική λύση στα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στον Δήμο Αχαρνών.
Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό έργο, που αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Αχαρνών, είναι επίσης σε εξέλιξη καθώς έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος για την Μελέτη του έργου και μόλις ολοκληρωθεί η Μελέτη τότε και αυτό το έργο θα λάβει τη "οδό" ένταξης του στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη "Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής παλαιού οικισμού Αχαρνών και κατασκευή δεξαμενών ανάσχεσης" προϋπολογισμού 619.504,52 ευρώ, η δημοπράτηση της οποίας έληξε στις 18 Ιουνίου 2018 από την Περιφέρεια Αττικής.
Χαιρετίζοντας την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ένταξη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων αντιπλημμυρικού έργου στον Δήμο Αχαρνών, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Με την ένταξη της αντιπλημμυρικής Μελέτης "Οριστική Μελέτη Συλλεκτήρα Σ2 & Δεξαμενής Ανάσχεσης Δ2 στον παλαιό οικισμό του Δήμου Αχαρνών" στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής, ο Δήμος Αχαρνών, την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 – Οκτωβρίου 2018, έχει εγκεκριμένα έργα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 16.361.000 ευρώ, τη στιγμή που την προηγούμενη δημοτική περίοδο 2010-2014, το ποσό αυτό ήταν μόλις 500.000 ευρώ (δηλαδή αύξηση 3.172.20%)!
Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι η παρούσα, δημοτική και περιφερειακή αρχή εργάζονται, αρμονικά, μεθοδικά και συστηματικά, για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών στον Δήμο Αχαρνών.
Καταδεικνύει επίσης τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα των στελεχών και υπαλλήλων τόσο του Δήμου Αχαρνών, όσο και της Περιφέρειας Αττικής.
Και τέλος καταδεικνύει την ανεπάρκεια και την έλλειψη πολιτικής βούλησης των προηγούμενων διοικούντων, πολλοί εκ των οποίων σήμερα, "επενδύοντας" στη λήθη των πολιτών και την πολιτική παραγραφή της ανεπάρκειας τους, εμφανίζονται εκ νέου ως "Μεσσίες" και "Σωτήρες" του Δήμου Αχαρνών."

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός