Έργα υποδομών στον Δήμο Αχαρνών: 10ετής αναδρομή

Ποτέ δεν έγιναν τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Είναι γεγονός αδιαμφησβήτητο ότι τα έργα που πέτυχε ο Γιάννης Κασσαβός είναι πολλαπλάσια από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, όπως ο σχετικός Πίνακας, η ένταξη έργων για τον Δήμο Αχαρνών στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας, επί διοίκησης Κασσαβού (2014 έως σήμερα) σημειώνει αύξηση +791,29 % σε σχέση με την περίοδο 2007-2010 και αύξηση + 3.272,20% σε σχέση με την περίοδο 2010-2014

Σε σχετική δήλωση που ζητήσαμε από το Δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό μας είπε χαρακτηριστικά
"Αυτό που κάναμε ήταν να αφιερωθούμε "ψυχή τε σώματι", ώστε να καταθέτουμε τεκμηριωμένες προτάσεις και Μελέτες για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, το ΠΕΠ Αττικής, το Πράσινο Ταμείο, από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και από κάθε διαθέσιμο φορέα χρηματοδότησης. Και πετύχαμε. Την περίοδο 2006-2010 ο προϋπολογισμός έργων ήταν 2.067.612,00 € και για την περίοδο 2010-2014 ο προϋπολογισμός έργων ήταν μόλις 500.000,00 €. Από το 2014 έως σήμερα σχεδιάσαμε, μελετήσαμε, εντάξαμε, δηλαδή υλοποιούμε ή ολοκληρώσαμε έργα ύψους 16.361.000,00 €. Επισκευές σε σχολικές μονάδες, συντηρήσεις οδών, κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών, κατασκευές έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικά έργα."

Αναδρομή σε βάθος 10ετίας σε έργα υποδομών που, είτε υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί, είτε έχουν δημοπρατηθεί, είτε αφορούν έργα για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις και αναμένεται η δημοπράτησή τους:

Δημοτική περίοδος: 2014 έως σήμερα | Δήμαρχος: Γιάννης Κασσαβός 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργων περιόδου: 16.361.000,00€ 
● Έχουν ολοκληρωθεί ή εκτελούνται τα έργα: 1. Συντήρηση ή ανακατασκευή τμημάτων κύριων οδικών αξόνων του Δήμου Αχαρνών Προϋπολογισμός 400.000 € | Μελέτη: Δήμος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Περιφέρεια Αττικής
(Σημείωση: δεν περιλαμβάνεται στα ενταγμένα έργα, καθώς αφορά προγενέστερη ένταξη για την οποία ωστόσο υπήρξε συμπληρωματική Μελέτη το 2014 και το έργο ολοκληρώθηκε το 2016)

2. Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων Δήμου Αχαρνών Προϋπολογισμός 1.300.000 € | Μελέτη: Δήμος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Περιφέρεια Αττικής

3. Συντήρηση και κατασκευή οδών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών Προϋπολογισμός 1.100.000 € | Μελέτη: Δήμος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Περιφέρεια Αττικής

4. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Λυκότρυπας Προϋπολογισμός 1.825.000 € | Μελέτη: Δήμος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Περιφέρεια Αττικής


● Έχουν Δημοπρατηθεί και ξεκινούν άμεσα: 1. Κατασκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών
Προϋπολογισμός 3.000.000 € | Μελέτη: Δήμος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Δήμος Αχαρνών

2. Έργα αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου Αχαρνών Προϋπολογισμός 632.000 € | Μελέτη: Δήμος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Δήμος Αχαρνών

3. Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής παλαιού οικισμού Αχαρνών και κατασκευή δεξαμενών ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 620.000 € | Φορέας Δημοπράτησης: Περιφέρεια Αττικής

● Έχουν ενταχθεί τα έργα και αναμένεται η δημοπράτηση τους 1. Αντιπλημμυρικό έργο: "Συλλεκτήρας Σ2 και Δεξαμενής Ανάσχεση Δ2 στον παλαιό οικισμό του Δήμου Αχαρνών"
Προϋπολογισμός 7.504.000 € | Μελέτη: Δήμος Αχαρνών | Φορέας Δημοπράτησης: Περιφέρεια Αττικής

2. Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών Προϋπολογισμός 260.000 € | Φορέας Δημοπράτησης: Περιφέρεια Αττικής

3. Βασικοί Συλλεκτήρες αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Θρακομακεδόνων, Προϋπολογισμός 40.000 €

4. Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας (έργα ορεινής υδρονομίας), Προϋπολογισμός 80.000 €


● Έχουν κατατεθεί μελέτες από τον Δήμο Αχαρνών και αναμένεται η ένταξη των έργων: 1. Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών Προϋπολογισμός 3.000.000 €
(Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται στα ενταγμένα έργα)

Πηγή: Περιφέρεια Αττικής - Απόφαση 423/2017 Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 30/11/2017 (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)
Θέμα: "Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018"
- Απόφαση 276/2018 στις 11/10/2018 (ΑΔΑ: 67Τ67Λ7-36Δ)
Θέμα: " Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2018 Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018"
Δημοτική περίοδος: 2010 – 2014 | Δήμαρχος: Σωτήρης Ντούρος 

Συνολικό Προϋπολογισμός έργων περιόδου: 500.000 € 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ) ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, προϋπολογισμός 250.000 €

Σημείωση: 
Η τότε δημοτική αρχή για την εκτέλεση του έργου αντί να ακολουθήσει τις διαδικασίες της αυτεπιστασίας όπως ορίζει ο νόμος ακολούθησε τη "Μικτή Αυτεπιστασία" (ΑΔΑ: ΒΛ93ΩΨ8-Ε28) δηλαδή έσπασε" το έργο σε υπο-έργα και τα έδωσε με απ' ευθείας ανάθεση σε γνωστούς εργολάβους.
Τη χρηματοδότηση του έργου είχε αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής και για το λόγο αυτό ο Δήμος κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα και τιμολόγια, ώστε να γίνει η εκταμίευση των χρημάτων.
Η Περιφέρεια Αττικής με το 95430/19.05.2015 έγγραφό της επέστρεψε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα της δαπάνης στον Δήμο Αχαρνών καθώς δεν μπορούσε να πληρώσει δαπάνη με την αιτιολογία ότι ΔΕΝ θεωρείται νόμιμη βάσει του 2642/8.5.2015 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και το 2/57379/0026/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιονομικών Διατάξεων.
Κατά συνέπεια το συγκεκριμένο έργο δεν χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής αλλά επιβάρυνε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών


2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΚΤΩ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, προϋπολογισμός 250.000 €

Πηγή: Περιφέρεια Αττικής Απόφαση 303/2013 Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 03/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ)
Θέμα: "Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2014".Δημοτική περίοδος: 2007 – 2010 | Δήμαρχος: Παναγιώτη Φωτιάδη

Συνολικό Προϋπολογισμός έργων περιόδου: 2.067.612,00 € 

1. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, Προϋπολογισμός 910.000,00 €


2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, Προϋπολογισμός 11.812 €


3. Μελετη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗσ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗσ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ "ΚΙΘΑΡΑ" ΣΤΟ τ. ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ, Προϋπολογισμός 36.900 €

4. μελετη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗσ Ιερου ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, Προϋπολογισμός 36.900 €5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, Προϋπολογισμός 120.000 €

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ, Προϋπολογισμός 45.000 €

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ, Προϋπολογισμός 66.000 €

8. KATAΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Προϋπολογισμός 41.000 €

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 (ΟΔΟΠΟΙΪΑ), Προϋπολογισμός 500.000 €

10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, Προϋπολογισμός 300.000 €

Πηγή: Περιφέρεια Αττικής Ανάρτηση έργων που εκτελέστηκαν από το 2003 έως το 2012 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρεια Αττικής (https://tinyurl.com/y8sfqkyl), με τα έργα που έχουν εκτελεσθεί από τις πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων.

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός