Διανομή απορρυπαντικών και ειδών ατομικής υγιεινής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020", σας ενημερώνουμε ότι στις 19/2/2019 πραγματοποιήθηκε διανομή απορρυπαντικών και ειδών ατομικής υγιεινής στους Δικαιούχους Α’ Εξαμήνου 2019 του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών.





© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός