Υπόθεση Περιβάλλον: Όλοι μαζί μπορούμε

(άρθρο του Γιάννη Κασσαβού)


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών και των κυαβερνήσεων για περιβαλλοντικά θέματα και γίνεται, ολοένα και πιο συχνά, λόγος για την "Πράσινη Οικονομία". Πρόκειται για ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο κατευθύνει επενδύσεις και δημιουργεί θέσεις εργασίας σε προγράμματα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Πράσινη Ανάπτυξη είναι μονόδρομος για τη χώρα μας, που όπως όλη η Διεθνής Κοινότητα,α έχει συμβατικές υποχρεώσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο. Πρέπει να μειώσει τα αέρια του θερμοκηπίου και να ρίξει το βάρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη γεωργία απαιτείται επαναπροσδιορισμός των καλλιεργειών και επέκταση των βιολογικών καλλιεργειών.
Απαιτείται άμεση αναθεώρηση της υδατικής πολιτικής και αυστηρή τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας περί προστατευμένων περιοχών, εκπόνηση δασοπονικού σχεδίου και κατάρτιση εθνικού δασολογίου. Πρέπει να βρεθεί άμεση λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων και των απορριμμάτων καθώς λειτουργούν ακόμα χωματερές με οικονομικές αλλά κυρίως υγειονομικές επιπτώσεις για τη χώρα μας. Φυσικά όλα αυτά σε συνδυασμό με την δημιουργία ανεξάρτητου υπουργείου Περιβάλλοντος στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών ώστε να απεγκλωβιστεί η "πράσινη" ανάπτυξη από τα συμφέροντα της τσιμεντοποίησης.

Η "πράσινη" ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και της οικονομίας και να δώσει διέξοδο στην οικονομική κρίση που μαστίζει τον πολίτη. Η στροφή στις πράσινες τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση καταπολεμώντας την ανεργία. Προβάλλει πλέον ως ασφαλιστική δικλείδα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που απειλούνται ή για τη δημιουργία νέων, ώστε να ξανακερδηθεί η αναπτυξιακή ορμή που απαιτείται για το ξεπέρασμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Στο Δήμο Αχαρνών, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για επενδύσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει καταρχήν να γίνουν έργα για την αποκατάσταση του μεγαλύτερο δασικού πνεύμονα του λεκανοπεδίου, της Πάρνηθας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η καταστροφή μεγάλου μέρους του δασικού πλούτου της Πάρνηθας, είχε σοβαρές επιπτώσεις στο βιοκλίμα όλου του λεκανοπεδίου καθώς αποτελούσε ρυθμιστή της θερμοκρασίας της Αττικής. Οι εργασίες αναδάσωσης και αποκατάστασης των ζημιών πρέπει να επισπευσθούν σε όλο το βουνό και όχι μόνο στην περιοχή του καζίνου. Πρέπει ακόμα να προστατευτούν οι δασικές εκτάσεις από την παράνομη δόμηση. Πολύ σημαντικό έργο επίσης είναι, η αντιπλημμυρική προστασία του δήμου ώστε μαζί με το περιβάλλον να προστατευθούν οι πολίτες και οι περιουσίες τους. Σημαντικός στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση του πρασίνου. Επιπλέον πράσινο μπορούμε να έχουμε με τη δημιουργία Πράσινων Νησίδων μέσα στις πόλεις αλλά και με τις Πράσινες Στέγες που χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη. Μπορούμε ακόμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, να λειτουργήσουμε ένα γραφείο πληροφόρησης των δημοτών, σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή ανεμογεννητριών, την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια αλλά και την ανέγερση βιοκλιματικών κτιρίων, που μειώνουν κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας.

Βέβαια, βασική προϋπόθεση, για την "πράσινη ανάπτυξη" είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών. Απαιτείται μια νέα συλλογικότητα και μια ανώτερη ποιότητα κοινωνικής και πολιτικής δράσης. Η αναστροφή των αρνητικών επιπτώσεων στο κλίμα και τη φύση απαιτεί αλλαγή των συμπεριφορών, των αξιών και της στάσης ζωής από το κάθε πολίτη ξεχωριστά. Απαιτείται ένα κίνημα πολιτικό, οικολογικό, μορφωτικό, ανατρεπτικό. Το περιβάλλον είναι ένα πεδίο δράσης όπου κατεξοχήν ισχύει το "όλοι μαζί μπορούμε". Αρκεί προηγουμένως να έχουμε δείξει ότι θέλουμε.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός