Εν όψει της έναρξης της σχολικής περιόδου

της Σωτηρίας Κεχρή
Η νέα σχολική χρονιά και οι οικογένειες βρίσκονται σε αναβρασμό. Όπως προκύπτει από τις αναφορές των γονέων, η σχολική περίοδος αποτελεί συχνά περίοδο άγχους, κόπωσης και , όχι σπάνια, πηγή ματαίωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, το παιδί εισπράττει την αγωνία και την ένταση του γονέα για την ένταξή του στο σχολείο και παρουσιάζει το ίδιο δυσκολίες προσαρμογής και άγχος αποχωρισμού.
Η έναρξη της σχολικής ηλικίας είναι μία σημαντική αναπτυξιακή φάση στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί κι ένα κομβικό σημείο στον κύκλο ζωής της οικογένειας. Οι γονείς στην προσπάθειά τους να στηρίξουν τα παιδιά μπαίνουν συχνά στην παγίδα να αντικαταστήσουν το ρόλο τους με αυτό του ‘δασκάλου στο σπίτι.
Ωστόσο, ο ρόλος του γονέα πρέπει να είναι φροντιστικός ως προς το συναίσθημα του παιδιού, όχι τη σχολική του επίδοση. Οι γονείς είναι σημαντικό να παρέχουν στα παιδιά ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, ένα ήσυχο και χωρίς πολλά ερεθίσματα χώρο για τη μελέτη και να τα βοηθούν στην οργάνωση του προγράμματος και του χρόνου τους. Στόχος είναι να αυτονομηθεί ο μαθητής στη μελέτη και να απευθύνεται στο γονέα, όταν έχει απορίες. Αντίθετα, είναι σημαντικό να είναι κοντά στο παιδί όταν θέλει να μοιραστεί μαζί του τα συναισθήματά του, τις νέες εμπειρίες και τη σχέση του με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, προτείνεται η έγκαιρη διάγνωση της φύσης και της έκτασης των δυσκολιών, ώστε να οργανωθεί η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση. Σημαντικός φορέας διάγνωσης και αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να είναι ο δήμος, ο οποίος με τους κατάλληλους φορείς θα συμβουλεύει, θα στηρίζει και θα εκπαιδεύει το παιδί και την οικογένειά του.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός