Εξασφάλιση χρηματοδότησης για δασοπροστασία

Μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Κασσαβού στην ΤΕΔΚΝΑ
O ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τα θερμά τους συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Γιάννη Κασσαβό και στα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος,για την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 600χιλ. ευρώ, εξέφρασαν ο Πρόεδρος Δημήτρης Καλογερόπουλος,ο Κώστας Ασκούνης Δήμαρχος Καλλιθέας και οι επικεφαλής των Αυτοδιοικητικών Παρατάξεων της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής(ΤΕΔΚΝΑ).Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε, μετά την υποβολή, εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τεκμηριωμένης πρότασης, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος LIFE.Αντικείμενο της πρότασης είναι η ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και φέρει τον τίτλο «Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την δασοπροστασία από τις πυρκαγιές».Ειναι η πρώτη φορά που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόταση που υποβλήθηκε από Επιτροπή της ΤΕΔΚΝΑ.Ενδεικτικά,τα οφέλη που θα προκύψουν από την πρόταση είναι:

- Θα συμβάλει στην βελτίωση της γνώσης της σε ζητήματα δασοπροστασίας.

- Θα αυξήσει το κύρος της στην Τοπική Αυτοδιοίκησης στους πολίτες της Αττικής γιατί το συγκεκριμένο θέμα της προστασίας των δασών απο τις πυρκαγιές, έχει επανέλθει δραματικά στην επικαιρότητα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

- Τελευταία και εντελώς ξαφνικά, όλοι μιλάνε για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τηλεματικής στον τομέα της δασοπροστασίας, πράγμα που προβλέπεται στην Πρόταση μας.

- Δεν συμβαίνει τακτικά, σε φορείς της Αυτοδιοίκησης να τους εγκρίνεται Πρόταση Life, ιδιαίτερα στην χώρα μας.

Το Πρόγραμμα Life έχει εξελιχθεί στο δημοφιλέστερο από τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το Περιβάλλον.
Είναι ένα Πρόγραμμα με υψηλά ποιοτικά στάνταρ και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, που χρηματοδοτεί κυρίως Προτάσεις καινοτομικού χαρακτήρα και Προτάσεις που αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειριών και την ανάδειξη καλών πρακτικών σε ζητήματα προστασίας του Περιβάλλοντος. Επίσης προάγει την τριμερή συνεργασία (Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστημιακά – Ερευνητικά Ιδρύματα, ιδιωτικοί φορείς), καθώς και την προώθηση των νέων τεχνολογιών και της τηλεματικής, στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ

Η Υλοποίηση της Πρότασης ξεκινά την 1/1/2010 και είναι τριετούς διάρκειας (λήγει την 31/12/2012). Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα μελετηθεί διεξοδικά το τι προβλέπεται στον τομέα της δασοπροστασίας και της δασοπυρόσβεσης στις άλλες χώρες του ευρωμεσογειακού νότου (Ιταλία, Ισπανία, Ν. Γαλλία, Πορτογαλία και Κύπρο) αναφορικά με την δράση και τις αρμοδιότητες της Τ.Α. των χωρών αυτών, και ποιες από αυτές μπορούν, δημιουργικά να εφαρμοσθούν στην χώρα μας, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την ενδεχόμενη βελτίωσή του. Επίσης θα επιδιωχθεί η δημιουργία κάποιου δικτύου (ή διαρκούς forum) αυτοδιοικητικών φορέων για το θέμα της δασοπροστασίας και την δημιουργία χώρου στο διαδίκτυο όπου θα κατατίθενται θετικές εμπειρίες και καλές πρακτικές.
Θα δοθεί επίσης έμφαση στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του ρόλου των τοπικών κοινωνιών στον τομέα της καταπολέμησης των πυρκαγιών με την δημιουργία οδηγού για την προστασία των δασών και άλλου υλικού προς διάθεση στους δημότες, την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τους δημοτικούς υπαλλήλους που συμμετέχουν στο έργο της δασοπυρόσβεσης. Στους στόχους εντάσσεται και η διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου που θα απευθύνεται σε όλους τους ελληνικούς δήμους. Επιπλέον θα αναπτυχθεί πιλοτικό σύστημα τηλεματικής που θα αφορά την πρόβλεψη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε τοπικό επίπεδο, με βάση τις καιρικές και τις γεωμορφολογικές συνθήκες.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι γύρω στις 600.000 €. Στην Πρόταση συμμετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

«Σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος δουλέψαμε πολύ για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου είμαστε πολύ χαρούμενοι για την θετική αυτή εξέλιξη, που εκτιμάμε ότι θα επιφέρει σοβαρά οφέλη στην Τοπική μας Ένωση»,τόνισε αναφερόμενος στην έγκριση της πρότασης, ο Γιάννης Κασσαβός.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός