Προγραμματική σύμβαση 30.000 ευρώΔημοτικό Συμβούλιο 9/11/2012. Θέμα:Έγκριση Σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την : «Ενεργειακή, περιβαλλοντική και βιοκλιματική αξιολόγηση δομημένου περιβάλλοντος του Δήμου, σχεδιασμός και επιστημονική και τεχνική ωρίμανση σχετικών δράσεων»
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός