Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Δάνειο 27 εκ. ευρώ


Δημοτικό Συμβούλιο 9/11/2012. Θέμα: Α: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 του Ν.3979/11..» και Β: «Έγκριση του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου με Βάση την αριθμ. 43/29-06-2012 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.»
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός