Διαβούλευση:Ανεργία - Κατάρτιση, Επιμόρφωση και Δια Βίου Μάθηση


* Επιμορφώνουμε ανέργους στον τρόπο και τις τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (σύνταξη και προώθηση βιογραφικού, συνεντεύξεις κλπ)

* Ενημερώνουμε, οργανωμένα και με εναλλακτικούς τρόπους τους νέους για θέματα όπως: προφύλαξη και σεξουαλικότητα, εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ), ασφάλεια στο διαδίκτυο (Internet), οδική ασφάλεια κ.α.

* Αναδεικνύουμε τη δημιουργικότητα των νέων μέσω στοχευμένων δράσεων.

* Επιδιώκουμε τη συμμετοχή των νέων στα κοινά της πόλης και στεκόμαστε αρωγοί στη λειτουργία του συμβουλίου νεολαίας.

* Καθιερώνουμε προγράμματα “Δια βίου μάθησης”

* Στηρίζουμε την ντόπια αγορά για την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας

* Δημιουργούμε στο Δήμο γραφείο υποστήριξης και συμβουλευτικής προτάσεων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς και αναζητούμε τρόπους ενθάρρυνσης και ανάδειξης ντόπιων νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
Ανοιχτή διαβούλευση - Στείλε μας τις προτάσεις σου!
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός