Διαβούλευση:Καθαριότητα και αποκομιδή απορριμμάτων


*Αξιολογούμε συνεχώς το σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων με τη βοήθεια των δημοτών και παρεμβαίνουμε με σκοπό τη βελτιστοποίησή του.
*Καταρτίζουμε πλάνο αποκομιδής απορριμμάτων για μεγάλα αντικείμενα και μπάζα.

*Λειτουργούμε επικουρικά στον καθαρισμό και ξεχορτάριασμα οικοπέδων, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο.

* Τοποθετούμε περισσότερους κάδους ανακύκλωσης, ενημερώνουμε συνεχώς του πολίτες για την ορθή τους χρήση και παράλληλα εξασφαλίζουμε το τακτικό πλύσιμο των συμβατικών κάδων.

* Καθιερώνουμε “εφορμήσεις καθαρισμού” ανά περιοχή με την εθελοντική συμμετοχή πολιτών.

*Διατηρούμε σε 24ωρη βάρδια τη λειτουργία σαρώθρου (σκούπας).
* Επιμορφώνουμε και εξοπλίσουμε τα συνεργεία αποκομιδής απορριμμάτων και τους οδοκαθαριστές ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί.
* Καταγράφουμε μέσω τηλεφωνημάτων,  Διαδικτύου ή SMS τα αιτήματα των δημοτών που αφορούν την καθαριότητα και δημοσιοποιούμε την εξέλιξη διεκπεραίωσης των αιτημάτων.
Ανοιχτή διαβούλευση - Στείλε μας τις προτάσεις σου!
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός