Διαβούλευση: Διοικητικές υπηρεσίες, Eργαζόμενοι στο Δήμο και Οικονομική Διαχείριση• Περικόπτουμε δραστικά περιττές δαπάνες και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης των χρεών του δήμου.

• Αξιοποιούμε την δημοτική περιουσία. 

• Λειτουργούμε σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, αναρτώντας στο Διαδίκτυο τα πρακτικά και τις  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τις αποφάσεις των λοιπών Νομικών προσώπων.

• Δίνουμε τέλος στο καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και διοικούμε με προσήλωση στις αρχές της αξιοκρατίας, της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της ισονομίας.

• Αξιοποιούμε την εμπειρία και τις προτάσεις των εργαζομένων και λαμβάνουμε υπόψη τις υποδείξεις τους για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών.

• Αναδιοργανώνουμε τις υπηρεσίες και προωθούμε τη χρήση νέων τεχνολογιών για καλύτερες συνθήκες εργασίας, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

• Ενισχύουμε τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση των εργαζομένων και στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.Ανοιχτή διαβούλευση - Στείλε μας τις προτάσεις σου!
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός