Απόλυτη αδιαφάνεια στην οικονομική διαχείριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Σαφή και καίρια ερωτήματα έθεσε ο Γιάννης Κασσαβός για την οικονομική διαχείριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες, θίγει θέματα διαφάνειας και οικονομικής διαχείρισης και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα, χωρίς ωστόσο για μια ακόμη φορά, να λάβει απάντηση από τη δημοτική αρχή.

Στην τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες Γιάννης Κασσαβός ζήτησε να μάθει:

1. Γιατί καμία Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών δεν αναρτά στη Διαύγεια, αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, διοικητικές πράξεις αλλά και δαπάνες; Tη στιγμή που ο νόμος είναι σαφής και ξεκάθαρος περί της υποχρέωσής τους να το κάνουν!
Είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί, να διαπιστώσει, να ελέγξει ή απλά να ενημερωθεί για τον τρόπο διαχείρισης των δημοτικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ξεκάθαρο πεδίο αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης.


2. Για ποιο λόγο δεν έχει προσκομιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Ισολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ; Ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί και να εγκρίνει ή όχι, τη διαχείριση και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος.

3. Τι συμβαίνει με την είσπραξη των τελών από τις Λαϊκές Αγορές και των εσόδων από το Δημοτικό Κοιμητήριο;
Σύμφωνα και με καταγγελίες των εργαζομένων αλλά και πολιτών, υπάρχουν έσοδα, τα οποία δεν αποδίδονται στο Δήμο! Για ποιο λόγο η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ εισπράττει τα τέλη των Λαϊκών Αγορών;

4. Με ποια ιδιότητα, δικαιοδοσία και πιστοποίηση, η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ασκεί κατασκευαστικό έργο; Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, έχει τη δυνατότητα να εκπονεί μελέτες; Γιατί κάνει απ' ευθείας αναθέσεις;

5. Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο; Αληθεύει ή όχι ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Πρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ λαμβάνουν αντιμισθία, μεγαλύτερη από αυτή του Αντιδημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου;
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός