Διαβούλευση: Παιδεία - Πολιτισμός - Μαζικός αθλητισμός


* Εξασφαλίζουμε ότι οι σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις προσφέρουν ασφάλεια και διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών

* Εφαρμόζουμε πρόγραμμα σίτισης μαθητών των σχολειών μέσω ιδίων πόρων του Δήμου είτε μέσω λοιπών προγραμμάτων.

* Στελεχώνουμε τις σχολικές επιτροπές με μέλη που έχουν άμεση σχέση με την σχολική κοινότητα.

* Καθιερώνουμε Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα την Παιδεία (μονοθεματικό).

* Συστήνουμε τακτικό συνεργείο συντήρησης και άμεσης επέμβασης στη διάθεση των σχολικών επιτροπών (οικοδόμος ,υδραυλικός, ηλεκτρολόγος )

* Εξασφαλίζουμε απόλυτη διαχειριστική διαφάνεια στις προμήθειες των σχολικών επιτροπών

* Καθιερώνουμε σχολικά πρωταθλήματα

* Καταγράφουμε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου και συντηρούμε ή ανακατασκευάζουμε αυτές που είναι επικίνδυνες για τους αθλητές.

* Αξιοποιούμε, προς όφελος των πολιτών τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, που περιλαμβάνουν Κλειστό Γυμναστήριο και Κολυμβητήριο.

* Εξετάζουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας κατασκήνωσης για τα παιδιά των δημοτών.

* Δημιουργούμε εγκαταστάσεις εναλλακτικής άθλησης .

* Διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μουσικών συγκροτημάτων και νέων καλλιτεχνών και προωθούμε την ερασιτεχνική δημιουργία.

* Ενεργοποιούμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες

* Δημιουργούμε ενιαίο πολυχώρο πολιτισμού για τη στέγαση πολιτιστικών φορέων και δράσεων.

* Αναδεικνύουμε τους αρχαιολογικούς χώρους των Αχαρνών, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που σχετίζεται με τη λειτουργία και τη συντήρηση των χώρων, την "σύνδεση" τους στην καθημερινότητα των δημοτών και την καθιέρωση τους σαν χώρους αναφοράς και ιστορικής μνήμης.

* Στηρίζουμε τους συλλόγους πολιτισμού.

 

Ανοιχτή διαβούλευση - Στείλε μας τις προτάσεις σου!
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός