Στερείται ρεαλισμού και οράματος ο προϋπολογισμός για το 2014 του Δήμου Αχαρνών.

Η παράταξη ΑχαρΝΑΙ-Ενεργοί πολίτες έχει σαν βασική αρχή και πεποίθηση ότι οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν βασικά θέματα λειτουργίας και προγραμματισμού του δήμου, πρέπει να είναι πεδίο γόνιμης αντιπαράθεσης τεκμηριωμένων απόψεων.

Οι συζητήσεις θεμάτων όπως αυτό του Προϋπολογισμού ή του Τεχνικού Προγράμματος είναι συζητήσεις που αποτυπώνουν το όραμα της δημοτικής αρχής και των παρατάξεων για την πόλη των Αχαρνών. Για το λόγο αυτό οι αποφάσεις αυτών των συνεδριάσεων οφείλουν να βασίζονται σε ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο, αλλά και στη σύγκλιση απόψεων και πολιτικών.

Ο Προϋπολογισμός του δήμου δεν είναι απλά υπολογιστικά φύλλα. Πίσω από την παράθεση των αριθμών βρίσκεται το όραμα και η κατεύθυνση προς τη οποία θα κινηθεί ο δήμος την επόμενη χρονιά. Γι’ αυτό κι έπρεπε να συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση, στην οποία να περιγράφονται οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους σκοπεύει να κινηθεί ο Δήμος.
Όμως, δυστυχώς, η δημοτική αρχή απαξίωσε και φέτος τη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού, μετατρέποντάς τη σε απλή διαδικαστική πράξη και όχι σαν ευκαιρία χάραξης πολιτικής.

Η παράταξη ΑχαρΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες, παρόλο που εξάντλησαν κάθε περιθώριο πολιτικής συνεννόησης, δεν μπόρεσαν να στηρίξουν έναν προϋπολογισμό που:

1. Δεν είναι ρεαλιστικός, αλλά ανεδαφικός και αβάσιμος, αφού δεν λαμβάνει υπόψη τον βαθμό υλοποίησης προηγούμενων προϋπολογισμών.

2. Δεν εγγυάται την ομαλή λειτουργία αλλά και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από τις κοινωνικο-προνοιακές δομές του Δήμου.

3. Δεν προωθεί διαφανείς διαδικασίες λειτουργίας σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του Δήμου.

4. Δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι πλήρως αποκεκομμένος από την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι δημότες της πόλης μας.

Καταψήφιση και ερωτήματα για τον Προϋπολογισμό

Με αφορμή τη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού, ο επικεφαλής της παράταξης "ΑχαρΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες", Γιάννης Κασσαβός απευθύνει, δημόσια, τα παρακάτω ερωτήματα, που αναδεικνύουν την αδιαφάνεια και την κακοδιαχείριση της σημερινής Διοίκησης του Δήμου Αχαρνών:


1. Η κατάθεση του Προϋπολογισμού δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση η οποία θα στηρίζεται κατά βάση στην υλοποίηση του προϋπολογισμού προηγούμενου έτους. Πως είναι δυνατό να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις χωρίς δεδομένα; Χωρίς να ξέρουμε τους δείκτες υλοποίησης του προηγούμενου Προϋπολογισμού αλλά και χωρίς να έχουμε στοιχεία για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του Δήμου;

2. Σε προηγούμενη ανακοίνωση, ο επικεφαλής της παράταξη ΑχαρΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες κ. Γιάννης Κασσαβός έχει θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων, θίγοντας το θέμα της αυθαίρετης εκχώρησης εσόδων του Δήμου στην Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ), χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση. Μπορεί να μας εξηγήσει η δημοτική αρχή πώς είναι δυνατό η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών να βεβαιώνει στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ - εταιρεία με μόνο μέτοχο το Δήμο Αχαρνών - ληξιπρόθεσμες οφειλές € 262.580;

3. Τι συμβαίνει στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (ΔΗΚΕΑ), όταν ο ίδιος ο Δήμαρχος Αχαρνών, κατά τη συνεδρίαση όπου αποχώρησε από την παράταξη της συμπολίτευσης ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, άφησε σαφή υπονοούμενα για την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης– ειδικά κατά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου;

4. Που είναι η φερεγγυότητα της δημοτικής αρχής όταν, για τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών - δηλαδή την αμιγώς κοινωνικο- προνοιακή δομή του Δήμου (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί) - για το έτος 2013 έχει προϋπολογίσει 1,7 εκ. ευρώ και μέχρι τις 31/7/2013 έχει αποδώσει € 0 (μηδέν ευρώ); Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της υπο-χρηματοδότησης δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι τη χρονιά 2012-2013 τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς υποσιτίζονταν.

5. Ποια είναι η αξιοπιστία της δημοτικής αρχής, όταν μοιράζει απλόχερα μελέτες και έργα "μπαλώματα" με απ' ευθείας αναθέσεις, τη στιγμή που σημαντικά έργα υποδομών για τις Αχαρνές λιμνάζουν επί σειρά ετών;

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δημοτική αρχή, τρία χρόνια τώρα, ΔΕΝ διαθέτει σαφή και τεκμηριωμένη πολιτική κατεύθυνση κι ότι στερείται οράματος αρκούμενη στον ρόλο του διαχειριστή.

Πέραν των παραπάνω ερωτημάτων ο επικεφαλής της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες, κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε σχετικά: "Η εμμονή της δημοτικής αρχής στην προχειρότητα, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έχει σαν αποτέλεσμα έναν πλασματικό προϋπολογισμό, που υπονομεύει το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, αδιαφορεί επιδεικτικά για σοβαρά έργα υποδομής, περιφρονεί βασικές αρχές διαφάνειας και αγνοεί τις δυσκολίες των κατοίκων αυτής της πόλης.
Ο Προϋπολογισμός που έχει ανάγκη η πόλη των Αχαρνών, είναι ένα προϋπολογισμός που συνδυάζει τον ρεαλισμό με το όραμα και την προοπτική. Ένας Προϋπολογισμό που εγγυάται την λειτουργία των κοινωνικο-προνοιακών δομών, που δεν περιορίζεται στη διαχείριση αλλά στοχεύει στην ανάπτυξη, ένα Προϋπολογισμός που στηρίζεται σε διεκδικήσεις έργων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ)
".
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός