Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής απορρίφθηκε το θέμα εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στο Μονομάτι

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε αναφορικά με τη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 26 Μαρτίου (10η τακτική) για τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα – vegetable oil, ισχύος 200 kw, στη θέση "Μονομάτι – Αχαρναί", θέλουμε να ενημερώσουμε τα εξής:

1. Η Δημοτική Αρχή Αχαρνών είναι ενήμερη για το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία και διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας, ώστε αφενός να διαμορφώσουμε μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση, και αφετέρου να εξετάσουμε κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετεί τις ανάγκες και το αναπτυξιακό μοντέλο του Δήμου Αχαρνών για το μέλλον.

2. Η Δημοτική Αρχή με έγγραφο αίτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (αρ. Πρωτοκόλλου 19083/26.03.2015), εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις της, ζητώντας την άμεση απόσυρση του θέματος από την ημερήσια διάταξη, ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών.

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αναγνώρισε την επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση της Δημοτικής Αρχής Αχαρνών και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, απορρίπτοντας τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας της Περιφέρειας, και έκλεισε ουσιαστικά το θέμα δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη μελλοντική αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ανακυκλώσιμων ελαίων σε γεωργικές περιοχές.

Το σκεπτικό και οι έντονες επιφυλάξεις της Δημοτικής Αρχής, όπως εκφράστηκε διαμέσου του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και του Γενικού Γραμματέα κ Θανάση Κατσιγιάννη στα αρμόδια περιφερειακά όργανα, βασίστηκε στα εξής επιχειρήματα:

α. η συγκεκριμένη πρόταση αντιπροσωπεύει μία κατασπατάληση της γεωργικής γης των Αχαρνών και κατάργηση της αγροτικής χρήσης της με αμφίβολα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για γεωτεμάχια μη άρτια και μη οκοδομήσιμα

β. εγείρονται έντονες επιφυλάξεις κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο εμπίπτει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

γ. της ύπαρξης κενών στο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής και στη σχετική νομοθεσία με τις ΑΠΕ, και της ανάγκης να αποσαφηνισθούν πλήρως.

Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε την αλγεινή εντύπωση που προκάλεσε η παρέμβαση της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης ("Για την πόλη μας") δια του επικεφαλής της, του κ Ντούρου, ο οποίος διαπίστωσε (έστω τυχαία όπως ομολογεί) ένα τόσο σημαντικό θέμα, αλλά δεν κινητοποιήθηκε αρκετά ώστε να αναζητήσει περαιτέρω ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αχαρνών, τον Γενικό Γραμματέα ή άλλο υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου.

Και φυσικά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η στάση του, δεδομένου ότι παρά τη σπουδαιότητα του θέματος, ούτε ο ίδιος αλλά ούτε άλλος εκπρόσωπος της παράταξής του δεν έκανε τον κόπο να παραστεί στη χθεσινή συνεδρίαση, και να ενώσουν τη "φωνή" τους με τη "φωνή" της Δημοτικής Αρχής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το καλό του τόπου μας είναι πάνω από μικροκομματικές αντιπαλότητες.

Πραγματικά λυπούμαστε, γιατί για μια ακόμα φορά εγκλωβίστηκε στην πολιτική του μικροψυχία και βιάστηκε να κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή για άγνοια και "υπεκφυγές", χωρίς να ενδιαφερθεί για την αλήθεια.

Η αποτελεσματική άσκηση Διοίκησης και Πολιτικής γίνεται τεκμηριωμένα με δια ζώσης παρεμβάσεις, με διεκδικήσεις, με αξιώσεις και κυρίως με συνεργασία και σύνθεση απόψεων, όχι μπροστά στις κάμερες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες 
Γραφείο Τύπου
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός