Παρέμβαση για την κάλυψη κενών θέσεων δασκάλων και καθηγητών

Απευθυνόμενος προς τις αρμόδιες αρχές ο Δήμαρχος Αχαρνών ζήτησε ενημέρωση για τις κενές θέσεις στα σχολεία του Δήμου, καθώς και το χρόνο πλήρωσης των θέσεων αυτών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός απευθυνόμενος με επιστολή του, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζήτησε να ενημερωθεί για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών για να στελεχώσουν τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ελλείψεις που δημιουργούν αναστάτωση στη σχολική κοινότητα του Δήμου θέτοντας σημαντικά εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός