Αποτελέσματα για το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας 2015
Ο Δήμος Αχαρνών, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ενημερώνει τους πολίτες, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής ότι ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των αιτήσεων και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι μπορούν με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους να ενημερώνονται αν εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων ανακοινώνεται στο γενικό πίνακα, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αχαρνών, στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών www.acharnes.gr (αρχείο PDF).Στην συνέχεια, εφόσον η αίτησή τους απορρίφθηκε, οι αιτούμενοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015.

Οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης, μαζί με τα δικαιολογητικά τα οποία κρίνουν απαραίτητα, από τις 21 έως και τις 27 Οκτωβρίου 2015, κατά τις ώρες 09:00 -14:00 στο Δημαρχείο Αχαρνών και στις αρμόδιες υπαλλήλους κ.κ. Φανή Κορδατζή -τηλ.:213 2123 127 και Βάσω Μέγα – τηλ.: 213 2123 106.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός