Με καθυστέρηση 4 ετών το ενδιαφέρον Ντούρου και Σπ. Βρεττού για την οικονομική κατάσταση του Δήμου.

Απάντηση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου στις
2.1.2013 στο σχέδιο οικονομική εξυγίανσης - βοήθειας
της διοίκησης Ντούρου
Το αίτημα μέρους της αντιπολίτευσης για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο Οικονομικό Παρατηρητήριο είναι θολό και ασαφές.
Το ΣΟΕ (Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης) είναι μια τεχνική μελέτη που θα συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβει έγκριση.
Ο Δήμος Αχαρνών δεν έχει καμία απόκλιση από τα χρονοδιαγράμματα που έχει ορίσει το Υπουργείο.
Το ζητούμενο άλλωστε δεν είναι να "προλάβουμε κάτι" αλλά να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχέδιο για να ορθοποδήσει ο Δήμος Αχαρνών οικονομικά.
Άλλωστε ο ρόλος των αιρετών είναι να δίνουν την "πολιτική γραμμή" και για την παρούσα δημοτική αρχή η "πολιτική γραμμή" είναι:
η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία.
Οι εποχές του "δεν πληρώνω", "δώσε περίοδο χάριτος" κλπ έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. 
Δεν γνωρίζουμε αν πρόθεση μέρους της αντιπολίτευσης είναι να αναλάβει ένα ρόλο τύπου "εσωτερικής τρόικα", αλλά όπως και να έχει το όψιμο ενδιαφέρον για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών δεν πείθει κανέναν.

Πληροφορούμε δε τον πρώην Δήμαρχο κ. Ντούρο και τον Αντιδήμαρχό του στα Οικονομικά κ. Βρεττό ότι, ο τρόπος οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών από το Οικονομικό Παρατηρητήριο είχε υποδειχθεί και τον Ιανουάριο του 2013 επί των ημερών τους.
Το σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης που είχε καταθέσει τον Δεκέμβριο του 2012 η διοίκηση Ντούρου προέβλεπε δανεισμό 36.945.613,17 ευρώ. (απόφ. δημ. συμβ. 398/11-12-2012)

Σε αυτό το σχέδιο, το Οικονομικό Παρατηρητήριο απάντησε επί λέξει:
"Η Ελεγκτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω εκτεθείσα οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών εκτιμά ομόφωνα ότι το απαιτούμενο ποσό 36.945.613,17 ευρώ δεν θα βοηθήσει το Δήμο να εξορθολογήσει την οικονομική του διαχείριση.
Κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή του Δήμου σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία
".

Αφού δεν θέλησαν να αναλάβουν καμία ευθύνη τότε, σήμερα τι ακριβώς επιδιώκουν;

Η παρούσα δημοτική αρχή έχει καταβάλει σε δόσεις δανείων προηγούμενων ετών το ποσό 5.182.272,97 € για τα έτη 2015 – 2016.

Η αποπληρωμή οφειλών και η συνέπεια, ήταν η πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής πριν το Οικονομικό Παρατηρητήριο και δεν έχει αλλάξει με την ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο Οικονομικό Παρατηρητήριο.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός