Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών

Έβδομος  Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών
Ο Δήμος Αχαρνών και το  «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» προσκαλεί τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης των Αχαρνών σε ανοιχτό διαγωνισμό έκθεσης , στο πλαίσιο των δράσεων τους για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών, που αποκαλύφθηκε στην πόλη μας το 2007.
 Θέλοντας να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της αρχαιολογικής αυτής αποκάλυψης, αλλά και να κινητοποιηθούν οι  κάτοικοι  της πόλης μας και κυρίως οι νέοι  για την προστασία ,τη διάσωση  και την ανάδειξη του μοναδικού  αυτού μνημείου, μετά και την απόκτηση πλέον  από το Δημόσιο του οικοπέδου που βρέθηκε το θέατρο και την πρόοδο των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων, σας καλούμε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό αυτό.
• Η συμμετοχή σας, που είναι προαιρετική, θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά   για την ανάδειξη του σπουδαίου  αυτού αρχαίου  μνημείου.
 • Επιπλέον σε ειδική δημόσια  τελετή την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017  στις 8.30 μ.μ. (Πανήγυρη Ζωοδόχου Πηγής) στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών θα βραβευτεί η καλύτερη έκθεση από το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στους νικητές θα δοθεί ως έπαθλο  τιμητικός έπαινος και από ένα TABLET
• Όλοι οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για ένα  TABLET και θα λάβουν έπαινο συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Όροι συμμετοχής

• Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του δήμου Αχαρνών.

• Η  έκθεση  με το  “ έντυπο συμμετοχής”  θα παραδοθούν  μαζί , έως την Παρασκευή  17 Μαρτίου 2017  και ώρα 14.30, (στο γραφείο του αντιδημάρχου Παιδείας στο Δημαρχείο Αχαρνών) .
Πέραν αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα γίνει δεκτή καμία συμμετοχή.

• Η έκθεση να γραφεί (σε κόλλες Α4) (μορφή Word) και να παραδοθεί και σε ψηφιακό αντίγραφο σε  CD (για τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο)

• Οι σελίδες της έκθεσης πρέπει να είναι αριθμημένες.

• Ο αριθμός των λέξεων στην έκθεση να μην υπερβαίνει τις  700 (επτακόσιες) λέξεις.

• Για τη διασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων των συμμετεχόντων, παρακαλείστε να μην γράψετε τα στοιχεία σας  στην έκθεση.

• Τα στοιχεία σας θα είναι γραμμένα μόνο στο έντυπο συμμετοχής και δεν θα τα λάβουν οι διορθωτές. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της συμμετοχής σας.
• Οι διορθωτές θα λάβουν  τις εκθέσεις χωρίς τα ονόματα των διαγωνιζομένων , μόνον  με αύξοντα αριθμό ο οποίος θα δοθεί στο δημαρχείο κατά τη συλλογή των εκθέσεων και των εντύπων σας. Αν αναφέρονται στις εκθέσεις  στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγράφονται με οριστικό τρόπο από τον παραλαμβάνοντα , ώστε να μη διακρίνονται από τους διορθωτές . 

• Η επιλογή των καλύτερων εκθέσεων θα γίνει από ομάδα φιλολόγων μελών και εθελοντών του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ. Οι εκθέσεις που θα ξεχωρίσουν θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του δήμου Αχαρνών και του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ.

Επικοινωνία & πληροφορίες: info@episkinion.org

Η  έκθεση  με το  "έντυπο συμμετοχής"  θα πρέπει να παραδοθούν  μαζί, έως την 
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017  και ώρα 14.30 μμ. στο Τμήμα Παιδείας και Διά
Βίου Μάθησης στο Δημαρχείο του Δήμου Αχαρνών.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός