Ίδρυση Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής στον Δήμο Αχαρνών


Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, για την ίδρυση Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής για την αντιμετώπιση αναγκών τάξης και ασφάλειας, με έδρα τον Δήμο Αχαρνών.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. και δήλωσε:
"Η ίδρυση Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής με έδρα τον Δήμο Αχαρνών, αποτελούσε ένα από τα στοιχεία της δέσμης μέτρων της ΕΛ.ΑΣ κατά της εγκληματικότητας στον Δήμο Αχαρνών, όπως αυτά είχαν εξαγγελθεί στην ευρεία σύσκεψη μεταξύ αντιπροσωπείας του Δήμου Αχαρνών και της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.
Είναι ένα μέτρο που θα συντελέσει στην ουσιαστική και πιο αποτελεσματική αστυνόμευση του Δήμου Αχαρνών και θα συμβάλλει στον αγώνα που δίνουμε, ώστε να εδραιωθεί το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών.
Ως δημοτική αρχή παραμένουμε σε εγρήγορση, παρακολουθώντας την εφαρμογή των μέτρων αστυνόμευσης που έχουν εξαγγελθεί και αξιολογώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων και των ειδικών επιχειρήσεων όπως αυτά ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΑΣ
".
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2390 τεύχος Β' στις 14/7/2017 το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής με έδρα τον Δήμο Αχαρνών έχει ως αποστολή:1. Την εξέταση των αιτιών των εγκλημάτων που διαπράττονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του, για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης στους τομείς ασφάλειας και τάξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, καθώς και με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες, Φορείς κ.λπ.,
2. Την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη την τοπική και περιφερειακή εγκληματικότητα και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία (επιχειρησιακά σχέδια) εγκρίνονται από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, για την εκδήλωση των απαραίτητων αστυνομικών ενεργειών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου και του κοινού εγκλήματος, την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων αστυνομικής αρμοδιότητας, την εξασφάλιση και διασφάλιση της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης, την ενίσχυση και παγίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την παροχή έννομης προστασίας σε αυτούς,
3. Τον άμεσο συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του συνόλου των επιχειρησιακών Ομάδων και Μονάδων, όπως Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), Ομάδες Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), που διατίθενται και δραστηριοποιούνται στον τομέα της τοπικής του αρμοδιότητας,
4. Τη συνεργασία και τη σύμπραξη με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής καθώς και με άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων,
5. Την εξασφάλιση της διαρκούς επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και την Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α., για την ενημέρωση σχετικά με συμβάντα και γεγονότα στον τομέα αρμοδιότητάς του,
6. Την έγκαιρη υποβολή προτάσεων και αναφορών προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για τη λήψη πρόσθετων μέτρων και τη διάθεση επιπλέον δυνάμεων και μέσων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του,
7. Τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών/ΑΕΑ και τις λοιπές Υπηρεσίες Ασφάλειας της περιοχής αρμοδιότητάς του και
8. Την παροχή συνδρομής για την κατάρτιση προγράμματος πρόληψης της εγκληματικότητας από το κατά τόπον αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του αρ. 16 του ν. 2713/1999 (Α' 89) ή από την οικεία Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.) του αρ. 12 του ν. 4249/2014.© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός