Έργα υποδομών προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ δημοπρατεί ο Δήμος Αχαρνών τον Σεπτέμβριο

Στην δημοπράτηση έργων προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ προχωρά ο Δήμος Αχαρνών τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:
1) "Συντήρηση και κατασκευή οδών Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ
2) "Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.
Τα τεύχη δημοπράτησης των διαγωνισμών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δημοπρασιών έχουν καθοριστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου και 12 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.
Το έργο "Συντήρηση και κατασκευή οδών Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ αφορά την ανακατασκευή ή επισκευή άνω των 3,5 χιλιομέτρων οδών του Δήμου Αχαρνών. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής βάσει Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον Δήμαρχο Αχαρνών και την Περιφερειάρχη Αττικής.
Το έργο "Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 400.000 ευρώ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών και αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών με συνολικό μήκος πάνω από 2,.2 χιλιόμετρα.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών για την ταχεία διεκπεραίωση όλων διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημοπράτηση των έργων και δήλωσε:
"Τα έργα υποδομών προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ που δημοπρατεί ο Δήμος Αχαρνών βασίζονται σε μελέτες που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών, αποδεικνύοντας ότι με σωστό προγραμματισμό και με μεθοδική δουλειά, υποσκελίζονται και τα οικονομικά προβλήματα και τα προβλήματα που ο προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού.
O προγραμματισμός έργων ως αποτέλεσμα, της συνεργασίας με την Περιφέρειας Αττικής, της εργασίας των υπαλλήλων και της καθοδήγησης της δημοτικής αρχής, μαρτυρά ότι ο Δήμος Αχαρνών δημιουργεί προϋποθέσεις εξέλιξης και βελτίωσης των υποδομών της πόλης, διαψεύδοντας κινδυνολόγους και υπονομευτές της προόδου του Δήμου Αχαρνών
"

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός