Κέντρο Ενημέρωσης Δανειοληπτών στον Δήμο Αχαρνών


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2853 που δημοσιεύτηκε στις 16 Αυγούστου 2017 (τεύχος Β'), στον Δήμο Αχαρνών θα λειτουργήσει ένα από τα τριάντα Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών που θα λειτουργήσουν σε όλη τη χώρα.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός είχε επισημάνει με επιστολή του προς τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση, τον Φεβρουάριο του 2017, την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός Κέντρου Ενημέρωσης Δανειοληπτών στον Δήμο Αχαρνών, δηλώνοντας παράλληλα την παροχή κάθε είδους βοήθειας από τον Δήμο Αχαρνών προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος Αχαρνών, είχε τονίσει ότι ο κάτοικοι στου Δήμου Αχαρνών, του 4ου πολυπληθέστερου δήμου στην Αττική, έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και η δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Δανειοληπτών με έδρα στον Δήμο Αχαρνών θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και θα δώσει σημαντικές λύσεις στα προβλήματα εξυπηρέτησης δανείων.
Η δημοσίευση του ΦΕΚ 2853 Β' 16/8/2017, που επισφραγίζει την ίδρυση Κέντρου Ενημέρωσης Δανειοληπτών στον Δήμο Αχαρνών το οποίο θα καλύπτει στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, ικανοποίησε τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό για την επιτυχή έκβαση των επαφών και συζητήσεων με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο οποίος πρόσθεσε ότι:
α Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών είναι μια δομή αλληλεγγύης που ο Δήμος Αχαρνών θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο και μέσο, προς όφελος των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών αλλά και των Πολιτών των γύρω περιοχών".

ΦΕΚ 2853 Β' 16/8/2017
Επιστολή Δημάρχου προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στις 28/2/2017.© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός